Anonymous
in Labour Law
Asked May 05, 2017

Luật Lao động - Hợp đồng lao động

  • 1 Answer
  • 156 Views

Tôi và công ty vừa kết thúc hợp đồng lao động thời hạn 2 năm. Tháng 6 vừa qua, công ty có hẹn tôi đến ký hợp đồng lao động mới nhưng chỉ với thời hạn 1 năm. Thêm vào đó, khoản tiền hỗ trợ xăng xe hằng tháng (800.000 đồng) bị bỏ đi với lý do công ty đưa ra là tình hình tài chính đang gặp khó khăn do doanh số thiếu hụt. Vậy tôi muốn hỏi việc công ty làm như vậy có đúng hay không?

Answer 1

Thời hạn của hợp đồng lao động

Vấn đề pháp lý đầu tiên cần làm rõ là việc công ty giảm thời hạn trong hợp đồng lao động mới (từ 02 năm xuống còn 01 năm) có phù hợp với quy định của pháp luật hay không. Căn cứ theo điểm b, Khoản 1 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012, loại hợp đồng lao động mà quý khách và công ty ký kết lần đầu tiên là hợp đồng lao động xác định thời hạn. Cụ thể, hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng. Theo quy định tại Khoản 2 Điều 22 Bộ luật Lao động 2012 thì khi hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn mà người lao động vẫn tiếp tục làm việc thì trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày hợp đồng lao động hết hạn, hai bên phải ký kết hợp đồng lao động mới; nếu không ký kết hợp đồng lao động mới thì hợp đồng lao động xác định thời hạn đã giao kết trở thành hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Trong trường hợp này, quý kháchvà công ty có thể ký kết hợp đồng lao động mới với thời hạn 01 năm. Như vậy, việc công ty sửa đổi thời hạn hợp đồng (ngắn hơn so với hợp đồng lao động ban đầu) không thuộc trường hợp bị cấm của pháp luật nên hợp đồng này vẫn có giá trị pháp lý. Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý, đó là nếu sau khi hợp đồng này cũng hết hạn mà quý khách vẫn tiếp tục làm việc thì quý khách và công ty phải ký kết hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

Tiền hỗ trợ xăng xe hằng tháng

Đối với khoản tiền hỗ trợ xăng xe hằng tháng, đây là một điều khoản tùy nghi do hai bên thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Pháp luật chỉ khuyến khích mà không ràng buộc người sử dụng lao động phải mang lại lợi ích cho người lao động cao hơn so với luật định. Do đó, việc cắt giảm khoản tiền này trong hợp đồng lao động mới của công ty không thể xem là vi phạm pháp luật lao động.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.