Anonymous
in Labour Law
Asked May 08, 2017

Luật Lao động - Giấy phép lao động của người lao động nước ngoài hết hạn

  • 1 Answer
  • 171 Views

Tôi làm chủ một thẩm mỹ viện. Đầu năm 2014, chúng tôi có thuê một bác sỹ người Hàn Quốc về làm việc. Hợp đồng lao động được ký vào ngày 10/3/2014 với thời hạn 2 năm. Gần đây, giấy phép lao động của ông ấy vừa hết hạn nhưng bên tôi không để ý nên dẫn đến việc quên đi làm lại. Xin hỏi trong trường hợp này, chúng tôi có vi phạm pháp luật hay không?

Answer 1

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, việc giấy phép lao động của người lao động nước ngoài hết hạn nhưng người lao động nước ngoài vẫn tiến hành làm việc theo hợp đồng lao động thì sẽ bị xem là không hợp pháp. Bởi lẽ, theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, công dân nước ngoài khi vào làm việc tại Việt Nam phải thỏa mãn các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 169 Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:

a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Có trình độ chuyên môn, tay nghề và sức khỏe phù hợp với yêu cầu công việc;

c) Không phải là người phạm tội hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài;

d) Có giấy phép lao động do cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam cấp, trừ các trường hợp theo quy định tại Điều 172 của Bộ luật này.

Theo đó, các trường hợp người lao động nước ngoài làm việc ở Việt Nam mà không cần giấy phép được quy định tại Điều 172 Bộ luật Lao động 2012 không bao gồm bác sỹ. Như vậy, một khi giấy phép lao động đã hết hạn đồng nghĩa nó đã hết hiệu lực. Do đó, việc thẩm mỹ viện của quý khách vẫn để bác sỹ người Hàn Quốc này tiếp tục làm việc tại Việt Nam khi giấy phép lao động đã hết hạn là vi phạm quy định của pháp luật.

Trong trường hợp này, thẩm mỹ viện của quý khách sẽ bị xử phạt hành chính căn cứ theo Khoản 3 Điều 22 Nghị định 88/2015/NĐ-CP về sửa đổi một số điều của Nghị định 95/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Cụ thể:

3. Phạt tiền người sử dụng lao động sử dụng lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam mà không có giấy phép lao động hoặc không có giấy xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động hoặc sử dụng người lao động nước ngoài có giấy phép lao động đã hết hạn theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 30.000.000 đồng đến 45.000.000 đồng với vi phạm từ 01 người đến 10 người;

b) Từ 45.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng với vi phạm từ 11 người đến 20 người;

c) Từ 60.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng với vi phạm từ 21 người trở lên”.

Ngoài ra, quý khách cũng có thể bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là bị đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng theo như quy định tại Khoản 4 Điều 22 Nghị định 88/2015/NĐ-CP. Về phần bác sỹ người Hàn Quốc này, ông có thể sẽ bị trục xuất khỏi Việt Nam theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Nghị định 88/2015/NĐ-CP.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.