Anonymous
in Labour Law
Asked May 15, 2017

Luật Lao động - Gia hạn thời gian thử việc

  • 1 Answer
  • 196 Views

Tôi xin vào làm việc tại vị trí kế toán một công ty may, giám đốc yêu cầu tôi ký hợp đồng thử việc. Gần đây, hợp đồng thử việc 02 tháng của tôi vừa mới kết thúc. Tuy nhiên, tôi chưa được nhận vào làm chính thức vì giám đốc nói tôi chưa đáp ứng được yêu cầu. Sau đó, vì thấy tôi chịu khó nên ông ấy bảo cố gắng thử việc thêm 2 tháng nữa. Xin hỏi luật sư, giám đốc của tôi yêu cầu như vậy có hợp pháp hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, vấn đề pháp lý đầu tiên cần làm rõ là hợp đồng thử việc của quý khách với phía công ty có hợp pháp hay không. Theo quy định tại Điều 26 Bộ luật Lao động 2012, quý khách và công ty có thể thỏa thuận về việc làm thử, quyền và nghĩa vụ của hai bên trong thời gian thử việc. Khi đó, giữa hai bên có thể giao kết hợp đồng thử việc. Nội dung của hợp đồng này bao gồm các nội dung quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g và h Khoản 1 Điều 23 của Bộ luật Lao động 2012. Cụ thể:

a) Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

b) Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động;

c) Công việc và địa điểm làm việc;

d) Thời hạn của hợp đồng lao động;

đ) Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;

...

g) Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

h) Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động;

...

Vấn đề pháp lý tiếp theo cần làm rõ, đó là thời gian thử việc. Điều 27 Bộ luật Lao động 2012 quy định chỉ được thử việc 01 lần đối với một công việc và bảo đảm các điều kiện sau đây:

1. Không quá 60 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên;

2. Không quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.

3. Không quá 6 ngày làm việc đối với công việc khác.”

Như vậy, trong trường hợp này, hợp đồng thử việc ban đầu của quý khách và phía công ty kéo dài 02 tháng là hoàn toàn hợp pháp bởi tính chất công việc thử việc là kế toán, đòi hỏi trình độ chuyên môn nhất định. Tuy nhiên, việc giám đốc công ty yêu cầu quý khách cố gắng thử việc thêm 2 tháng nữa, tức là tiếp tục xác lập một hợp đồng thử việc mới là không hợp pháp. Bởi lẽ, pháp luật lao động quy định “chỉ được thử việc 01 lần với một công việc”.

Ngoài ra, Điều 29 Bộ luật Lao động 2012 quy định về việc sau khi kết thúc thời gian thử việc:

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.”

Điều này có nghĩa là, trong trường hợp thấy quý khách chưa đạt yêu cầu, công ty có quyền không giao kết hợp đồng lao động, chứ không được tiếp tục giao kết một hợp đồng thử việc.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.