Anonymous
in Labour Law
Asked May 17, 2017

Luật Lao động – Trợ cấp thôi việc

  • 1 Answer
  • 199 Views

Tháng 8/2009, tôi có ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn với doanh nghiệp A với vị trí nhân viên sales. Đến tháng 4/2010, tôi tham gia bảo hiểm thất nghiệp. Tháng 11/2016, vì phải cùng gia đình ra nước ngoài sinh sống nên tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với Công ty A. Xin hỏi Luật sư, thời gian trợ cấp thôi việc của tôi trong trường hợp này là từ khi nào đến khi nào?

Answer 1

Vấn đề pháp lý trước tiên cần xác định là việc quý khách đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với doanh nghiệp A có hợp pháp hay không. Bởi lẽ, giữa quý khách và doanh nghiệp A ký Hợp đồng lao động không xác định thời hạn nên theo quy định tại Khoản 3 Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, quý khách chỉ được đơn phương chấm dứt hợp đồng với điều kiện quý khách phải thông báo cho doanh nghiệp biết trước ít nhất 45 ngày. Khi đã đáp ứng điều kiện này, hợp đồng lao động sẽ đương nhiên chấm dứt căn cứ theo Khoản 9 Điều 36 Bộ luật Lao động 2012.

Bên cạnh đó, Điều 48 Bộ luật Lao động 2012 quy định:

Điều 48. Trợ cấp thôi việc

1. Khi hợp đồng lao động chấm dứt theo quy định tại các khoản 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 và 10 Điều 36 của Bộ luật này thì người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên, mỗi năm làm việc được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

2. Thời gian làm việc để tính trợ cấp thôi việc là tổng thời gian người lao động đã làm việc thực tế cho người sử dụng lao động trừ đi thời gian người lao động đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật bảo hiểm xã hội và thời gian làm việc đã được người sử dụng lao động chi trả trợ cấp thôi việc.

3. Tiền lương để tính trợ cấp thôi việc là tiền lương bình quân theo hợp đồng lao động của 06 tháng liền kề trước khi người lao động thôi việc.

Với quy định trên, trong trường hợp quý khách đơn phương chấm dứt hợp đồng với doanh nghiệp A hợp pháp, doanh nghiệp A phải có trách nhiệm chi trả trợ cấp thôi việc cho quý khách bởi vì thực chất quý khách đã làm việc thường xuyên từ đủ 12 tháng trở lên. Do quý khách đã tham gia bảo hiểm thất nghiệp vào tháng 4/2010 nên thời gian tính trợ cấp thôi việc cho quý khách được tính từ từ tháng 8/2009 đến tháng 3/2010. Mỗi năm làm việc quý khách sẽ được trợ cấp một nửa tháng tiền lương.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.    

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.