Anonymous
in Land Law Real Estate Trading Law
Asked May 15, 2017

Luật Kinh doanh bất động sản – Tổ chức tín dụng bán bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản

  • 1 Answer
  • 555 Views

Tôi đang làm việc tại ngân hàng thương mại A, tại TPHCM. Sắp tới, ngân hàng A cần bán một số căn nhà thế chấp tại ngân hàng để thu hồi nợ. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp ngân hàng A muốn trực tiếp bán các căn nhà này thì có cần thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để bán không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, ngân hàng thương mại A không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để bán các các căn nhà thế chấp tại ngân hàng thương mại A nhằm mục đích thu hồi nợ; tuy nhiên, ngân hàng thương mại A vẫn phải kê khai nộp thuế. Cụ thể căn cứ tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản 2014:

Điều 10. Điều kiện của tổ chức, cá nhân kinh doanh bất động sản

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy mô nhỏ, không thường xuyên thì không phải thành lập doanh nghiệp nhưng phải kê khai nộp thuế theo quy định của pháp luật.”

Theo đó, Khoản 5 Điều 5 Nghị định số 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản (“Nghị định số 76/2015/NĐ-CP”) có quy định:

Điều 5. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản

Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê mua bất động sản quy định tại Khoản 2 Điều 10 Luật Kinh doanh bất động sản không phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản bao gồm:

3. Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng (AMC), công ty quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam (VAMC) và các tổ chức, cá nhân khác chuyển nhượng quyền sử dụng đất, chuyển nhượng dự án bất động sản, bán nhà, công trình xây dựng đang bảo lãnh, thế chấp để thu hồi nợ.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 4 Luật Các tổ chức tín dụng 2010, ngân hàng thương mại A được xác định là tổ chức tín dụng. Cụ thể:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ

1. Tổ chức tín dụng là doanh nghiệp thực hiện một, một số hoặc tất cả các hoạt động ngân hàng. Tổ chức tín dụng bao gồm ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, tổ chức tài chính vi mô và quỹ tín dụng nhân dân.

3. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo quy định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.”

Như vậy, với những quy định trên, ngân hàng thương mại A không cần phải thành lập doanh nghiệp kinh doanh bất động sản để bán các căn nhà thế chấp nhằm thu hồi nợ nhưng phải kê khai nộp thuế.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.