Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Thời hạn trả tiền bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 270 Views

Tôi có mua bảo hiểm nhân thọ của công ty A cho con trai tôi. Thời hạn đóng bảo hiểm 20 năm, giá trị hợp đồng 80 triệu. Tôi đã đóng tiền được hai năm. Ngày 03/01/2016, con tôi bị tai nạn giao thông nên ngay sau đó, ngày 10/01/2016 tôi có làm hồ sơ yêu cầu công ty bảo hiểm giải quyết. Công ty bảo hiểm đồng ý chi trả cho tôi theo như hợp đồng bảo hiểm giữa hai bên. Tuy nhiên, đến hiện nay (tháng 03/2016), tôi vẫn chưa nhận được gì. Xin hỏi, theo quy định pháp luật hiện hành, công ty A có vi phạm thời hạn trả tiền bảo hiểm cho tôi không? Nếu có thì họ có bị xử phạt như thế nào?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay công ty A có vi phạm thời hạn trả tiền bảo hiểm cho quý khách hay không. Trước tiên, quý khách cần xem lại hợp đồng bảo hiểm giữa quý khách và công ty A có ghi nhận thời hạn trả tiền bảo hiểm hay không. Nếu có thỏa thuận, dựa vào đây quý khách mới có thể xác định chính xác là công ty A có vi phạm thời hạn trả tiền bảo hiểm không.

Trường hợp giữa hai bên không có thỏa thuận về thời hạn trả tiền bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm thì thời hạn này được xác định theo quy định của pháp luật kinh doanh bảo hiểm hiện hành. Cụ thể, Điều 19 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN- VPQH năm 2013”) quy định:

“Điều 29. Thời hạn trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường

Khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường theo thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng bảo hiểm; trong trường hợp không có thỏa thuận về thời hạn thì doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ về yêu cầu trả tiền bảo hiểm hoặc bồi thường.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, tính đến thời điểm tháng 03/2016, thực tế đã hơn 15 ngày mà công ty bảo hiểm A vẫn chưa thực hiện nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm cho quý khách. Như vậy, công ty A đã vi phạm nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm trong thời hạn luật định, cụ thể là chậm thanh toán cho quý khách.

Hậu quả pháp lý của hành vi này là công ty A sẽ bị xử phạt hành chính theo như quy định tại Khoản 1 Điều 14 Nghị định số 98/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số. Cụ thể:

“Điều 14. Xử phạt đối với hành vi vi phạm các quy định về bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi giải quyết bồi thường cho khách hàng chậm theo quy định của pháp luật.

...”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.