Anonymous
in Insurance Law
Asked May 08, 2017

Luật Kinh doanh bảo hiểm - Hợp đồng bảo hiểm

  • 1 Answer
  • 263 Views

Tôi có mua bảo hiểm thân xe cho chiếc xe ô tô của mình và mua thêm 2 bảo hiểm bổ sung là “Bảo hiểm mới thay cũ” và “Bảo hiểm lựa chọn garage nhà sản xuất” của công ty bảo hiểm A. Nội dung trong Điều khoản LB017.XAA hợp đồng bảo hiểm này quy định, (i) trường hợp xe bị thiệt hại do tai nạn thuộc phạm vi bảo hiểm, người được bảo hiểm có quyền được lựa chọn garage sửa chữa để sửa chữa các thiệt hại do tai nạn gây ra và (ii) công ty bảo hiểm A sẽ đồng ý trả cho người được bảo hiểm chi phí thay thế phụ tùng chính hãng, với các điều kiện xe đã được lắp đặt các phụ tùng chính hãng. Thế nhưng, khi xe của tôi bị tai nạn phải sửa chữa, công ty bảo hiểm chỉ đồng ý đưa xe vào garage lựa chọn và lập luận rằng “hợp đồng bảo hiểm không có điều kiện ràng buộc phụ tùng thay thế phải do garage lựa chọn cung cấp”. Do đó, bảo hiểm A chỉ thực hiện chi trả một phần chi phí thay thế phụ tùng mà garage lựa chọn cung cấp là 5 triệu đồng (garage sửa chữa chỉ định chi phí thay thế mới hàng chính hãng với giá là 15 triệu đồng). Xin hỏi luật sư, lý do công ty bảo hiểm A đưa ra có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của Khoản 1 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm (“Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013”), hợp đồng bảo hiểm là sự thỏa thuận giữa bên mua bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm, theo đó bên mua bảo hiểm phải đóng phí bảo hiểm, ngược lại, doanh nghiệp bảo hiểm phải trả tiền bảo hiểm cho người thụ hưởng hoặc bồi thường cho người được bảo hiểm khi xảy ra sự kiện bảo hiểm.

Mặt khác, căn cứ Khoản 1 Điều 13 Văn bản hợp nhất số 12/VBHN-VPHQ năm 2013 thì phạm vi bảo hiểm, điều khoản bảo hiểm, và điều kiện bảo hiểm là những nội dung của hợp đồng bảo hiểm. Điều này có nghĩa là, một khi xảy ra sự kiện bảo hiểm, các nội dung này trong hợp đồng bảo hiểm giữa hai bên trở thành cơ sở chính để xác định công ty A có trách nhiệm bồi thường hay không. Theo đó, Điều khoản LB017.XAA trong hợp đồng bảo hiểm mà giữa quý khách và công ty A đã thỏa thuận chỉ quy định quý khách có quyền được lựa chọn garage sửa chữa để sửa chữa các thiệt hại do tai nạn gây ra và công ty A sẽ đồng ý trả cho quý khách chi phí thay thế phụ tùng chính hãng nhưng không có thỏa thuận nào quy định công ty bảo hiểm A phải bồi thường theo mức chi phí thay thế phụ tùng chính hãng do chính garage sửa chữa này chỉ định.

Vì vậy, việc công ty bảo hiểm A từ chối thanh toán mức chi phí thay thế phụ tùng chính hãng do xưởng sửa chữa báo giá là có cơ sở.

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, trong trường hợp này, quý khách nên chủ động thương lượng lại với công ty bảo hiểm A về khoản chi phí thay thế phụ tùng chính hãng cho chiếc ôtô của quý khách. Nếu như giữa hai bên không thương lượng được thì việc bồi thường sẽ áp dụng theo mức giá phổ thông phụ tùng chính hãng của nhà sản xuất trên thị trường theo quy định của pháp luật dân sự.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú

Văn bản hợp nhất Luật Kinh doanh bảo hiểm

Văn bản hợp nhất 12/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật kinh doanh bảo hiểm do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật kinh doanh bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09 tháng 12 năm 2000 của Quốc hội, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 4 năm 2001; và
  • Luật số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2011.
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.