Anonymous
in Medical Examination and Treatment Law
Asked May 15, 2017

Luật Khám bệnh, chữa bệnh - Ghép thận đối với người nước ngoài

  • 1 Answer
  • 300 Views

Chồng tôi có quốc tịch Anh. Chúng tôi kết hôn năm 2014 và sau đó sang Anh sinh sống và làm việc. Giữa năm 2015, chồng tôi phát hiện mình bị suy thận cấp 4. Gần đây, ở Việt Nam có ông A muốn hiến thận cho anh ấy. Vậy xin hỏi, chồng tôi có thể về Việt Nam và ghép thận được không?

Answer 1

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa rõ ông A có thuộc các trường hợp pháp luật cho phép hiến thận cho người nước ngoài hay không. Do đó, chúng tôi chưa thể trả lời ngay là chồng quý khách liệu có thể về Việt Nam và nhận ghép thận của ông A không. Cụ thể, Điều 34 Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006 quy định:

Điều 34. Ghép bộ phận cơ thể người có liên quan đến người nước ngoài

1. Người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được ghép bộ phận cơ thể của người Việt Nam tại Việt Nam trong trường hợp có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời với người hiến hoặc trong trường hợp người hiến đã có đơn tự nguyện hiến mà không nêu đích danh người được ghép.

2. Người Việt Nam chỉ được ra nước ngoài để hiến bộ phận cơ thể người trong trường hợp có cùng dòng máu về trực hệ hoặc có họ trong phạm vi ba đời với người được ghép.

Theo đó, Khoản 17 và 18 Điều 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 định nghĩa về những người cùng dòng máu về trực hệ và những người có họ trong phạm vi ba đời như sau:

17. Những người cùng dòng máu về trực hệ là những người có quan hệ huyết thống, trong đó, người này sinh ra người kia kế tiếp nhau.

18. Những người có họ trong phạm vi ba đời là những người cùng một gốc sinh ra gồm cha mẹ là đời thứ nhất; anh, chị, em cùng cha mẹ, cùng cha khác mẹ, cùng mẹ khác cha là đời thứ hai; anh, chị, em con chú, con bác, con cô, con cậu, con dì là đời thứ ba.

Như vậy, với quy định trên, trong trường hợp ông A đáp ứng điều kiện là người có cùng dòng máu về trực hệ hoặc người có họ trong phạm vi ba đời với chồng quý khách thì chồng quý khách sẽ được về Việt Nam và nhận ghép thận. Nếu như không thỏa mãn điều kiện này mà ông A đã có đơn tự nguyện hiến mà không nêu đích danh người được ghép thì chồng quý khách vẫn được ghép thận từ ông A.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

 

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.