Anonymous
in Contracts Law
Asked May 05, 2017

Luật hợp đồng – Trường hợp miễn trách nhiệm trong vi phạm hợp đồng

  • 1 Answer
  • 324 Views

Công ty tôi ký hợp đồng mua than với một công ty ở Quảng Ninh vào tháng 01/2016. Theo đó, mỗi tháng bên bán vận chuyển 3500 tấn than từ Quảng Ninh về giao tại kho của công ty tôi vào các ngày 4, 5 và 6 hàng tháng. Tuy nhiên, tháng 07/2016, đến ngày cuối tháng họ mới giao. Họ lý giải việc chậm giao hàng của là do tháng 7 mưa bão nhiều, đoàn xà lan của họ thường xuyên phải ngừng để đảm bảo an toàn và chất lượng hàng hóa. Đây là trường hợp bất khả kháng nên đề nghị được miễn trách nhiệm. Chỉ vì thiếu nhiên liệu đốt lò, bên tôi phải ngừng sản xuất 5 ngày, gây thiệt hại lớn. Tôi muốn hỏi là bên bán có được miễn trách nhiệm hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này bên bán có thể không thuộc các trường hợp miễn trách nhiệm. Cụ thể, Điều 294 Luật Thương mại 2005 quy định về các trường hợp miễn trách nhiệm đối với hành vi vi phạm hợp đồng như sau:

“a) Xảy ra trường hợp miễn trách nhiệm mà các bên đã thoả thuận;

b) Xảy ra sự kiện bất khả kháng;

c) Hành vi vi phạm của một bên hoàn toàn do lỗi của bên kia;

d) Hành vi vi phạm của một bên do thực hiện quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà các bên không thể biết được vào thời điểm giao kết hợp đồng.

2. Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh các trường hợp miễn trách nhiệm”.

Theo như quý trách trình bày thì trường hợp này không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 294 Luật Thương mại 2005. Vì vậy, nếu muốn được miễn trách nhiệm, cần xem xét đối với trường hợp còn lại, nghĩa là đây có phải sự kiện bất khả kháng hay không? Theo đó, bên bán phải có nghĩa vụ chứng minh điều này.

Sự kiện bất khả kháng

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 161 Bộ luật Dân sự 2005 thì “sự kiện bất khả kháng là sự kiện xảy ra một cách khách quan không thể lường trước được và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép”. Như vậy, trong trường hợp này, việc mưa bão thường xuyên diện ra vào tháng 7 là hiện tượng tự nhiên thường xảy ra lặp đi lặp lại vào các năm và có thể dự đoán trước được, chẳng hạn thông qua việc theo dõi phương tiện thông tin đại chúng. Hơn nữa, dù mưa bão nhưng bên bán vẫn có thể áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép để khắc phục. Chẳng hạn như nếu trước khi có giông bão và sau thời điểm hợp đồng được giao kết, chương trình dự báo thời tiết đã cho biết là có giông bão mà bên bán vẫn không đề phòng, vẫn cho xà lan vào sử dụng thì điều kiện này dường như không được thỏa mãn. Chính vì bên bán đã không “áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép” nên đây không phải sự kiện bất khả kháng. Vì vậy, lý do miễn trách nhiệm của bên bán là không hợp lý và sẽ không được miễn trách nhiệm. Tuy nhiên, chúng tôi cũng muốn lưu ý quý khách là cần phải xem xét việc bên bán chứng minh như thế nào về trường hợp này.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.