Anonymous
in Contracts Law Commercial Law
Asked May 05, 2017

Luật Hợp đồng - Hợp đồng mua bán hàng hóa – Hàng hóa không đạt chất lượng

  • 1 Answer
  • 246 Views

Tôi có ký hợp đồng đặt mua 20 bao xi măng từ công ty A chuyên bán vật liệu xây dựng. Đến khi nhận hàng thì số xi măng này không bám dính như mẫu xi măng mà chúng tôi được giới thiệu. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có thể yêu cầu công ty A trả lại khoản tiền đã thanh toán không?

Answer 1

Trong trường hợp này, do hàng hóa quý khách nhận được không đạt chất lượng như thỏa thuận trên hợp đồng mà quý khách (bên mua hàng) và công ty A (bên bán hàng) đã giao kết nên công ty A có nghĩa vụ bồi thường cho quý khách nếu có thiệt hại phát sinh căn cứ theo Khoản 2 Điều 61 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007, cụ thể:

“Người bán hàng phải bồi thường thiệt hại cho người mua, người tiêu dùng trong trường hợp thiệt hại phát sinh do lỗi của người bán hàng không bảo đảm chất lượng hàng hóa, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 62 của Luật này. Việc bồi thường thiệt hại được thực hiện theo thoả thuận giữa các bên có liên quan hoặc theo quyết định của toà án hoặc trọng tài.”

Tuy nhiên, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 62 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007, công ty A sẽ không phải bồi thường cho quý khách nếu thuộc trong những trường hợp dưới đây:

“a) Người tiêu dùng sử dụng hàng hóa đã hết hạn sử dụng;

b) Đã hết thời hiệu khiếu nại, khởi kiện;

c) Đã thông báo hàng hóa có khuyết tật đến người mua, người tiêu dùng nhưng người mua, người tiêu dùng vẫn mua, sử dụng hàng hóa đó;

d) Hàng hóa có khuyết tật do người sản xuất, người nhập khẩu tuân thủ quy định bắt buộc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

đ) Trình độ khoa học, công nghệ của thế giới chưa đủ để phát hiện khả năng gây mất an toàn của hàng hóa tính đến thời điểm hàng hóa gây thiệt hại;

e) Thiệt hại phát sinh do lỗi của người mua, người tiêu dùng.”

Do đó, nếu quý khách có đầy đủ căn cứ chứng minh số xi măng đã nhận không đạt chất lượng yêu cầu xuất phát từ lỗi của công ty A mà gây thiệt hại cho mình thì quý khách có thể khởi kiện yêu cầu công ty A bồi thường thiệt hại.

Ngoài ra, Khoản 10 Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa 2007 có quy định, người bán có nghĩa vụ phải “hoàn lại tiền hoặc đổi hàng mới, nhận lại hàng có khuyết tật bị người mua trả lại.” Như vậy, quý khách có thể trả lại hàng và yêu cầu công ty A hoàn lại số tiền đã thanh toán.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.