Anonymous
in Family Law
Asked May 05, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình – Yêu cầu ly hôn khi một bên vợ, chồng bị tuyên bố mất tích

  • 1 Answer
  • 220 Views

Chồng tôi đã mất tích ba năm nay, không ai biết được bất cứ thông tin nào. Hiện tại tôi muốn yêu cầu Tòa án giải quyết cho ly hôn. Xin hỏi luật sư, nếu chồng tôi không có mặt như vậy thì tôi có được giải quyết ly hôn hay không?

Answer 1

Tuyên bố một người mất tích

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách sẽ được quyền yêu cầu Tòa án giải quyết ly hôn trong trường hợp chồng quý khách được xác định là mất tích. Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý rằng, việc mất tích phải được thể hiện bằng quyết định của Tòa án tuyên bố là người đó mất tích, chứ không phải chỉ dựa vào thực tế.

Căn cứ theo quy định của pháp luật, một người chỉ được Tòa án tuyên bố mất tích khi thỏa mãn các điều kiện sau đây:

(i) Người này biệt tích hai (02) năm liền trở lên

(ii) Đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết

(iii) Có yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan

Cụ thể, Khoản 1 Điều 78 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

“Khi một người biệt tích hai năm liền trở lên, mặc dù đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật tố tụng dân sự nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc người đó còn sống hay đã chết thì theo yêu cầu của người có quyền, lợi ích liên quan, Toà án có thể tuyên bố người đó mất tích. Thời hạn hai năm được tính từ ngày biết được tin tức cuối cùng về người đó; nếu không xác định được ngày có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của tháng tiếp theo tháng có tin tức cuối cùng; nếu không xác định được ngày, tháng có tin tức cuối cùng thì thời hạn này được tính từ ngày đầu tiên của năm tiếp theo năm có tin tức cuối cùng”.

Như vậy, trường hợp của quý khách đã thỏa thuận điều kiện (i). Tiếp theo, nếu muốn Tòa án tiến hành tuyên bố chồng mình mất tích, thứ nhất, quý khách cần có chứng cứ chứng minh cho việc mình đã áp dụng đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm theo quy định của pháp luật nhưng vẫn không có tin tức xác thực về việc chồng mình còn sống hay đã chết; và thứ hai, quý khách phải tiến hành nộp đơn yêu cầu gửi cho Tòa án.

Yêu cầu ly hôn khi một bên vợ, chồng bị tuyên bố mất tích

Dựa vào Khoản 2 Điều 56 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, khi vợ hoặc chồng của người bị Tòa án tuyên bố mất tích yêu cầu ly hôn thì Tòa án sẽ giải quyết cho ly hôn. Do đó, trong trường hợp này, quý khách hoàn toàn có thể yêu cầu Toà án cho ly hôn và Tòa án sẽ có lý do để đồng ý giải quyết.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.