Anonymous
in Family Law
Asked May 05, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình – Yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật

  • 1 Answer
  • 274 Views

Tôi sinh ngày 03/05/1996 và vợ tôi sinh ngày 15/12/1994. Mặc dù hai bên gia đình không đồng ý nhưng chúng tôi vẫn đăng ký kết hôn vào ngày 18-11-2014. Sau đó, mẹ tôi gửi đơn yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn này vì cho rằng nó trái pháp luật. Xin hỏi là, mẹ tôi có được làm việc này không? Nếu như ngày 20/10/2016 tới đây, Tòa án mở phiên họp giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, chúng tôi đều yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án có đồng ý hay không?

Answer 1

Điều kiện kết hôn

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, tại thời điểm quý khách đăng ký kết hôn, quý khách chỉ mới 18 tuổi và vợ quý khách 20 tuổi. Trong khi đó, điều kiện kết hôn được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 là “đối với nam là từ đủ 20 tuổi trở lên”. Do đó, trường hợp này quý khách không thỏa mãn điều kiện kết hôn, có nghĩa là việc kết hôn này là trái pháp luật.

Người có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật

Trong trường hợp này, mẹ của quý khách hoàn toàn có quyền yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật giữa quý khách và vợ. Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 10 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Cá nhân, cơ quan, tổ chức sau đây, theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự, có quyền yêu cầu Tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật do việc kết hôn vi phạm quy định tại các điểm a, c và d khoản 1 Điều 8 của Luật này:

a) Vợ, chồng của người đang có vợ, có chồng mà kết hôn với người khác; cha, mẹ, con, người giám hộ hoặc người đại diện theo pháp luật khác của người kết hôn trái pháp luật;

…”

Xử lý việc kết hôn trái pháp luật

Nếu như khi Tòa án mở phiên họp giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật, quý khách cùng vợ mình đều có yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân trên thì trước tiên Tòa án phải xem xét, tại thời điểm này, cả hai bên đã đủ điều kiện kết hôn theo Điều 8 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 hay chưa? Bởi lẽ, Khoản 2 Điều 11 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“Trong trường hợp tại thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy việc kết hôn trái pháp luật mà cả hai bên kết hôn đã có đủ các điều kiện kết hôn theo quy định tại Điều 8 của Luật này và hai bên yêu cầu công nhận quan hệ hôn nhân thì Tòa án công nhận quan hệ hôn nhân đó. Trong trường hợp này, quan hệ hôn nhân được xác lập từ thời điểm các bên đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật này”.

Ngoài ra, Điều 8 quy định các điều kiện kết hôn bao gồm:

“1. Nam, nữ kết hôn với nhau phải tuân theo các điều kiện sau đây:

a) Nam từ đủ 20 tuổi trở lên, nữ từ đủ 18 tuổi trở lên;

b) Việc kết hôn do nam và nữ tự nguyện quyết định;

c) Không bị mất năng lực hành vi dân sự;

d) Việc kết hôn không thuộc một trong các trường hợp cấm kết hôn theo quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 5 của Luật này.

2. Nhà nước không thừa nhận hôn nhân giữa những người cùng giới tính”.

Như vậy, cho đến thời điểm Tòa án giải quyết yêu cầu hủy kết hôn trái pháp luật (ngày 20/10/2016) thì một trong những điều kiện kết hôn là độ tuổi của quý khách phải từ đủ 20 tuổi trở lên đã được thỏa mãn. Tòa án sẽ xem xét các điều kiện còn lại như về việc kết hôn tự nguyện, năng lực hành vi dân sự, và trường hợp cấm kết hôn của pháp luật. Trường hợp đã thỏa mãn tất cả các điều kiện kết hôn thì Tòa án xem xét công nhận quan hệ hôn nhân của quý khách và vợ. Quan hệ hôn nhân được xem là xác lập từ ngày quý khách đủ điều kiện kết hôn, cụ thể ở đây là từ ngày quý khách từ đủ 20 tuổi, tức là ngày 03/05/2016.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.