Anonymous
in Family Law
Asked May 05, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình – Nghĩa vụ cấp dưỡng

  • 1 Answer
  • 237 Views

Vợ chồng tôi kết hôn được 4 năm nay và đã có 1 con gái (3 tuổi). Do tính chất công việc nên chồng tôi thường đi xa, dần dần tình cảm phai nhạt dẫn đến việc chúng tôi quyết định ly hôn. Xin hỏi nếu sau ly hôn, tôi là người được tòa án giao quyền trực tiếp nuôi con thì nghĩa vụ cấp dưỡng của chồng tôi như thế nào? Nếu tôi muốn cấm chồng tôi đến thăm con có được không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, sau khi ly hôn, ai là người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với con như thế nào là do quý khách và chồng mình thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi mọi mặt của con. Cụ thể, Khoản 2 Điều 81 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định:

“2. Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con; trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con; nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con”.

Trong trường hợp này, nếu sau ly hôn, quý khách là người được tòa án giao quyền trực tiếp nuôi con thì chồng quý khách dù không phải là người trực tiếp nuôi con vẫn phải có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Bởi lẽ, Điều 82 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định:

“1. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi.

2. Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con.

...”

Cũng cần lưu ý rằng, nghĩa vụ cấp dưỡng là nghĩa vụ không thể được thay thế bằng nghĩa vụ khác và không thể chuyển giao cho người khác.

Về mức cấp dưỡng, điều này phụ thuộc vào thỏa thuận giữa quý khách và chồng mình dựa trên thu nhập, khả năng thực tế của chồng quý khách cũng như nhu cầu thiết yếu của đứa trẻ. Khả năng thực tế có thể được chứng minh qua ngành nghề công việc, vị trí công tác, điều kiện vật chất có ổn định không, có phải nuôi dưỡng hay cấp dưỡng ai khác không. Trong khi đó, nhu cầu thiết yếu thì có thể dựa trên các cơ sở như chi phí tối thiểu cho sinh hoạt thực tế, điều kiện cư trú. Trường hợp không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết. Tòa án sẽ căn cứ vào các cơ sở quy định tại Điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 về mức cấp dưỡng, theo đó:

“1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.”

Như vậy, nếu có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng này hoàn toàn có thể thay đổi phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên.

Đối với việc quý khách muốn ngăn cản chồng đến thăm con sau ly hôn, Khoản 3 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định “sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở”. Điều này nghĩa là không ai được quyền cản trở việc chồng quý khách đến thăm nom con, kể cả quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.