Anonymous
in Family Law
Asked May 05, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Tiền trúng xổ số là tài sản chung hay tài sản riêng

  • 1 Answer
  • 428 Views

Tôi và chồng đã kết hôn và có Giấy đăng ký kết hôn từ tháng 3/2010. Đầu năm nay, chồng tôi có trúng xổ số 100 triệu đồng và dùng số tiền này để phụ giúp công việc làm ăn của ba mẹ chồng. Tôi có yêu cầu chồng tôi chia đôi số tiền trên nhưng chồng tôi bảo đây là tài sản riêng của anh ấy. Tiền mua vé số là mượn từ một người bạn. Người này cũng có xác nhận việc đã cho chồng tôi mượn tiền và nay đến gặp tôi đòi thanh toán. Tôi xin hỏi luật sư tôi có được hưởng số tiền thưởng của chồng và thanh toán cho khoản nợ tiền mua vé số hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, nếu vợ, chồng quý khách không lựa chọn áp dụng chế độ tài sản theo thỏa thuận thì việc xác định tài sản chung, tài sản riêng được thực hiện theo chế độ tài sản theo luật định.

Theo đó, khoản tiền trúng xổ số mà chồng quý khách nhận được (i) là khoản thu nhập hợp pháp và (ii) phát sinh trong thời kỳ hôn nhân. Vì vậy, khoản tiền này được xác định là tài sản chung của vợ chồng và quý khách có quyền được sở hữu số tài sản này, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 và Khoản 1 Điều 9 Nghị định 126/2014/NĐ-CP. Cụ thể:

“Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác[Khoản tiền thưởng, tiền trúng thưởng xổ số…] trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này [hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng của mỗi bên sau khi chia tài sản chung là tài sản riêng của vợ, chồng]; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.”

Khoản tiền mà chồng quý khách mượn từ một người bạn để mua xổ số là nghĩa vụ riêng về tài sản của chồng; do đó, quý khách không phải chịu trách nhiệm thanh toán khoản nợ này căn cứ theo Khoản 3 Điều 45 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 45. Nghĩa vụ riêng về tài sản của vợ, chồng Vợ, chồng có các nghĩa vụ riêng về tài sản sau đây:

3. Nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch do một bên xác lập, thực hiện không vì nhu cầu của gia đình”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.