Anonymous
in Family Law
Asked May 05, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Nhận nuôi con nuôi

  • 1 Answer
  • 392 Views

Tôi muốn nhận cháu là con của chị gái tôi làm con nuôi do hoàn cảnh cháu khó khăn, cha mẹ không đủ điều kiện kinh tế để nuôi cháu. Cháu năm nay 5 tuổi. Tôi xin hỏi Luật sư chúng tôi có thể làm vậy được không? Nếu được nhận làm con nuôi thì cháu sẽ được hưởng những quyền lợi gì?

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành cho phép nhận con nuôi trong trường hợp người được nhận nuôi là trẻ em dưới 16 tuổi (Khoản 1 Điều 8 Luật Nuôi con nuôi 2010). Do đó, trong trường hợp của quý khách, quý khách có thể nhận nuôi cháu mình nếu thỏa mãn điều kiện đối với (i) người nhận con nuôi và (ii) sự đồng ý cho làm con nuôi.

Đối với điều kiện về mặt chủ thể

Theo Khoản 1 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010, quý khách phải có đủ các điều kiện sau:

“a) Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;

b) Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;

c) Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;

d) Có tư cách đạo đức tốt.”

Bên cạnh đó, Khoản 2 Điều này quy định quý khách sẽ không được nhận nuôi con nuôi nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

“a) Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;

b) Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;

c) Đang chấp hành hình phạt tù;

d) Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.”

Đối với điều kiện về sự đồng ý cho làm con nuôi

Theo Điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010, việc nhận con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi (tức là vợ chồng chị gái của quý khách).

Với những quy định trên, nếu quý khách có đầy đủ điều kiện và không thuộc những trường hợp bị cấm nuôi con nuôi, đồng thời nhận được sự đồng ý về việc nhận nuôi thì quý khách có thể làm thủ tục nhận nuôi cháu của mình.

Kể từ ngày giao nhận con nuôi, quý khách và con nuôi của quý khách sẽ có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con không khác con ruột, cụ thể được quy định tại Khoản 1 Điều 24 Luật Nuôi con nuôi 2010:

“Kể từ ngày giao nhận con nuôi, giữa cha mẹ nuôi và con nuôi có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cha mẹ và con; giữa con nuôi và các thành viên khác của gia đình cha mẹ nuôi cũng có các quyền, nghĩa vụ đối với nhau theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình, pháp luật dân sự và các quy định khác của pháp luật có liên quan.”

Quyền của con được ghi nhận tại Điều 70 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, bao gồm:

“1. Được cha mẹ thương yêu, tôn trọng, thực hiện các quyền, lợi ích hợp pháp về nhân thân và tài sản theo quy định của pháp luật; được học tập và giáo dục; được phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ và đạo đức.

3. Con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình thì có quyền sống chung với cha mẹ, được cha mẹ trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc.

5. Được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.