Anonymous
in Family Law
Asked May 10, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Kết hôn với người nước ngoài

  • 1 Answer
  • 231 Views

Người yêu tôi là người Hàn Quốc đã sang Viêt Nam sinh sống và làm việc được gần hai năm. Chúng tôi thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Anh. Tôi cũng có đi học tiếng Hàn nhưng khả năng giao tiếp chỉ đủ để hai bên hiểu nhau. Gần đây, chúng tôi có ý định tiến tới hôn nhân nên có nộp đơn đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp. Tuy nhiên, khi phỏng vấn, cán bộ phỏng vấn yêu cầu tôi nói bằng tiếng Hàn để người phiên dịch xem khả năng như thế nào, mặc dù tôi đã trình bày là chỉ nói được những từ cơ bản để giao tiếp thông thường. Cuối cùng, họ từ chối việc chúng tôi đăng ký kết hôn.Xin hỏi pháp luật có bắt buộc công dân Việt Nam muốn kết hôn với người nước ngoài phải giao tiếp thành thạo tiếng nước đó hay không? Việc họ từ chối đăng ký kết hôn như vậy có hợp pháp không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, công dân Việt Nam khi kết hôn với người nước ngoài không bắt buộc phải giao tiếp thành thạo tiếng nước đó. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 23 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và gia đình(“Nghị định số 126/2014/NĐ-CP”) thì việc phỏng vấn trực tiếp hai bên nam, nữ tại trụ sở Sở Tư pháp mục đích để kiểm tra, làm rõ về nhân thân, sự tự nguyện kết hôn, mục đích kết hôn và mức độ hiểu biết của hai bên nam, nữ về hoàn cảnh gia đình, hoàn cảnh cá nhân của nhau; về ngôn ngữ, phong tục, tập quán, văn hóa, pháp luật về hôn nhân và gia đình của mỗi nước. Điều này có nghĩa là, thành thạo ngôn ngữ tiếng Hàn Quốc không là yếu tố bắt buộc để quý khách và chồng Hàn Quốc được đăng ký kết hôn tại Sở Tư pháp.

Tuy nhiên, chúng tôi chưa thể kết luận ngay rằng việc cán bộ phỏng vấn từ chối việc đăng ký kết hôn của quý khách là hợp pháp hay không. Bởi lẽ, về các trường hợp phải từ chối đăng ký kết hôn, Điều 26 Nghị định số 126/2014/NĐ-CP quy định như sau:

Điều 26. Từ chối đăng ký kết hôn

1. Cơ quan có thẩm quyền đăng ký kết hôn từ chối đăng ký kết hôn trong các trường hợp sau đây:

a) Một hoặc cả hai bên không đủ điều kiện kết hôn theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình Việt Nam;

b) Bên công dân nước ngoài không đủ điều kiện kết hôn theo pháp luật của nước mà người đó là công dân;

c) Bên nam, bên nữ không cung cấp đủ hồ sơ theo quy định tại Điều 20 của Nghị định này.

2. Việc đăng ký kết hôn bị từ chối nếu kết quả phỏng vấn, thẩm tra, xác minh cho thấy việc kết hôn thông qua môi giới nhằm mục đích kiếm lời; kết hôn giả tạo không nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững; lợi dụng việc kết hôn nhằm mục đích mua bán người, bóc lột sức lao động, xâm phạm tình dục hoặc vì mục đích trục lợi khác”.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa rõ về điều kiện kết hôn, hồ sơ, mục đích kết hôn của quý khách có đáp ứng yêu cầu của pháp luật hay chưa. Do đó, với quy định trên, quý khách cần xem lại quý khách và người chồng Hàn Quốc có thuộc bất kỳ trường hợp nào nêu trên hay không. Nếu chỉ cần thuộc một trong số đó, việc quý khách bịtừ chối đăng ký kết hôn là hợp pháp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.