Anonymous
in Family Law
Asked May 10, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về

  • 1 Answer
  • 377 Views

Năm 2013, Tòa án ra quyết định tuyên bố chồng tôi đã chết và có hiệu lực kể từ ngày 5/5/2013. Theo đó, tôi nhận được di sản thừa kế từ chồng là 800 triệu đồng. Tôi buôn bán một số mặt hàng nhờ khoản tiền thừa kế từ chồng và thu được lãi. Tháng 10 năm 2016, chồng tôi bỗng nhiên trở về và yêu cầu trả lại 800 triệu đồng cũng như khoản lãi tính trên khoản tiền thừa kế tôi đã nhận để kinh doanh vì cho rằng đây cũng là tài sản của anh ấy. Tôi xin hỏi Luật sư chồng tôi yêu cầu như vậy có đúng không? Từ ngày 5/5/2013, tôi chưa kết hôn với một ai khác. Tòa án cũng đã ra quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng tôi chết.

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý khách chỉ phải trả lại cho chồng của quý khách khoản tiền 800 triệu đã nhận thừa kế và không phải trả lại khoản lợi nhuận thu được từ hoạt động kinh doanh.

Căn cứ theo quy định tại Đoạn 2 Điều 65 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, quan hệ hôn nhân của quý khách và chồng quý khách chấm dứt từ ngày 5/5/2013, cụ thể:

Điều 65. Thời điểm chấm dứt hôn nhân

Hôn nhân chấm dứt kể từ thời điểm vợ hoặc chồng chết.

Trong trường hợp Tòa án tuyên bố vợ hoặc chồng là đã chết thì thời điểm hôn nhân chấm dứt được xác định theo ngày chết được ghi trong bản án, quyết định của Tòa án.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, vì quý khách chưa kết hôn với người khác kể từ ngày 5/5/2013; do đó, khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng quý khách đã chết, quan hệ hôn nhân giữa quý khách và chồng được khôi phục.

Điều 67. Quan hệ nhân thân, tài sản khi vợ, chồng bị tuyên bố là đã chết mà trở về

1. Khi Tòa án ra quyết định hủy bỏ tuyên bố một người là đã chết mà vợ hoặc chồng của người đó chưa kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được khôi phục kể từ thời điểm kết hôn. Trong trường hợp có quyết định cho ly hôn của Tòa án theo quy định tại khoản 2 Điều 56 của Luật này thì quyết định cho ly hôn vẫn có hiệu lực pháp luật. Trong trường hợp vợ, chồng của người đó đã kết hôn với người khác thì quan hệ hôn nhân được xác lập sau có hiệu lực pháp luật.”

Bên cạnh đó, chồng của quý khách chỉ có thể đòi lại khoản tiền hiện còn từ số tiền mà quý khách đã nhận thừa kế [800 triệu đồng] căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 83 Bộ luật Dân sự 2005. Đồng thời, khoản lãi thu được từ việc buôn bán một số mặt hàng của quý khách được xem là tài sản riêng của quý khách nên chồng quý khách không có quyền yêu cầu trả lại khoản tiền này, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

[Khoản 3 Điều 83 Bộ luật Dân sự 2005]

“Người bị tuyên bố là đã chết mà còn sống có quyền yêu cầu những người đã nhận tài sản thừa kế trả lại tài sản, giá trị tài sản hiện còn.”

[Điểm a Khoản 2 Điều 67 Luật Hôn nhân và gia đình 2014]

“Trong trường hợp hôn nhân được khôi phục thì quan hệ tài sản được khôi phục kể từ thời điểm quyết định của Tòa án hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực. Tài sản do vợ, chồng có được kể từ thời điểm quyết định của Tòa án về việc tuyên bố chồng, vợ là đã chết có hiệu lực đến khi quyết định hủy bỏ tuyên bố chồng, vợ đã chết có hiệu lực là tài sản riêng của người đó.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.