Anonymous
in Family Law
Asked May 10, 2017

Luật Hôn nhân và gia đình - Đồng ý cho làm con nuôi

 • 1 Answer
 • 225 Views

Năm 2005, vợ chồng tôi có sinh được một đứa con trai. Tuy nhiên, hiện tại vì kinh tế khó khăn và có nhiều gia đình người quen ngỏ ý muốn được nhận nuôi cháu. Vợ chồng tôi dự định sẽ cho con tôi để một trong những gia đình này nuôi dưỡng đến khi cháu trưởng thành. Tôi xin hỏi Luật sư chúng tôi nên giải quyết thế nào khi có nhiều gia đình nhận nuôi và con tôi nay cũng đã lớn, chúng tôi có thể cho làm con nuôi mà không cần sự đồng ý của cháu không?

Answer 1

Dựa theo những thông tin mà quý khách cung cấp, theo quy định tại Điều 5 Luật Nuôi con nuôi 2010, trong trường hợp có nhiều gia đình nhận nuôi con quý khách thì sẽ được giải quyết theo thứ tự ưu tiên và sẽ chọn người nhận nuôi căn cứ vào điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con tốt nhất nếu có nhiều người cùng hàng ưu tiên. Cụ thể:

Điều 5. Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế

1. Thứ tự ưu tiên lựa chọn gia đình thay thế được thực hiện quy định sau đây:

a) Cha dượng, mẹ kế, cô, cậu, dì, chú, bác ruột của người được nhận làm con nuôi;

b) Công dân Việt Nam thường trú ở trong nước;

c) Người nước ngoài thường trú ở Việt Nam;

d) Công dân Việt Nam định cư ở nước ngoài;

đ) Người nước ngoài thường trú ở nước ngoài.

2. Trường hợp có nhiều người cùng hàng ưu tiên xin nhận một người làm con nuôi thì xem xét, giải quyết cho người có điều kiện nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con nuôi tốt nhất.”

Căn cứ theo quy định tại Điều 3 Luật Nuôi con nuôi 2010, gia đình thay thế là “gia đình nhận trẻ em làm con nuôi.”

Tuy nhiên, quý khách cũng cần lưu ý, người nhận nuôi con quý khách phải đáp ứng các điều kiện sau, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 14 Luật Nuôi con nuôi 2010:

 • Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ;
 • Hơn con nuôi từ 20 tuổi trở lên;
 • Có điều kiện về sức khỏe, kinh tế, chỗ ở bảo đảm việc chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con nuôi;
 • Có tư cách đạo đức tốt; và
 • Không thuộc các trường hợp:
  • Đang bị hạn chế một số quyền của cha, mẹ đối với con chưa thành niên;
  • Đang chấp hành quyết định xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh;
  • Đang chấp hành hình phạt tù;
  • Chưa được xóa án tích về một trong các tội cố ý xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của người khác; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu, người có công nuôi dưỡng mình; dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người chưa thanh niên vi phạm pháp luật; mua bán, đánh tráo, chiếm đoạt trẻ em.

  Bên cạnh đó, vì con quý khách sinh năm 2005, đến nay đã 11 tuổi nên việc cho làm con nuôi phải được sự đồng ý của con quý khách, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 2 và 3 Điều 21 Luật Nuôi con nuôi 2010:

  Điều 21. Sự đồng ý cho làm con nuôi

  1. Việc nhận nuôi con nuôi phải được sự đồng ý của cha mẹ đẻ của người được nhận làm con nuôi; nếu cha đẻ hoặc mẹ đẻ đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người còn lại; nếu cả cha mẹ đẻ đều đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự hoặc không xác định được thì phải được sự đồng ý của người giám hộ; trường hợp nhận trẻ em từ đủ 09 tuổi trở lên làm con nuôi thì còn phải được sự đồng ý của trẻ em đó.

  2. Người đồng ý cho làm con nuôi quy định tại khoản 1 Điều này phải được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi nhận hồ sơ tư vấn đầy đủ về mục đích nuôi con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ nuôi và con nuôi; quyền, nghĩa vụ giữa cha mẹ đẻ và con sau khi người đó được nhận làm con nuôi.

  3. Sự đồng ý phải hoàn toàn tự nguyện, trung thực, không bị ép buộc, không bị đe dọa hay mua chuộc, không vụ lợi, không kèm theo yêu cầu trả tiền hoặc lợi ích vật chất khác.”

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.