Anonymous
in Civil Law
Asked May 10, 2017

Luật Hộ tịch - Xóa tên cha trong giấy khai sinh

  • 1 Answer
  • 207 Views

Tôi năm nay 25 tuổi.Bố mẹ tôi đã ly hôn cách đây 20 năm.Từ đó đến nay, tôi sống với mẹ, còn bố tôi không hề nuôi dưỡng, chăm sóc hay thăm hỏi gì tới tôi nữa. Hiện giờ, vì một số lý do, tôi muốn thay đổi giấy khai sinh bằng cách bỏ hoàn toàn phần tên bố trong giấy khai sinh. Xin hỏi Luật sư, pháp luật có cho phép tôi làm vậy hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách không thể thay đổi hộ tịch dưới hình thứcbỏ hoàn toàn phần tên bố mình trong giấy khai sinh. Bởi lẽ, Khoản 10 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 quy định, thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Theo đó, Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 và Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về điều kiện, phạm vi thực hiện việc thay đổi hộ tịch như sau:

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tui theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịchphải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đi với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

...”

Với quy định trên, có thể thấy rằng, phạm vi và điều kiện thay đổi hộ tịch không bao gồm việc xóa tên người cha trong giấy khai sinh của con. Do đó, quý khách không có cơ sở pháp lý nào để có thể xóa tên bố mình ra khỏi giấy đăng ký khai sinh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, quý khách không thể thay đổi hộ tịch dưới hình thứcbỏ hoàn toàn phần tên bố mình trong giấy khai sinh. Bởi lẽ, Khoản 10 Điều 3 Luật Hộ tịch 2014 quy định, thay đổi hộ tịch là việc cơ quan nhà nước có thẩm quyền đăng ký thay đổi những thông tin hộ tịch của cá nhân khi có lý do chính đáng theo quy định của pháp luật dân sự hoặc thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Theo đó, Điều 26 Luật Hộ tịch 2014 và Khoản 1 Điều 7 Nghị định 123/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật hộ tịch quy định về điều kiện, phạm vi thực hiện việc thay đổi hộ tịch như sau:

Điều 26. Phạm vi thay đổi hộ tịch

1. Thay đổi họ, chữ đệm và tên của cá nhân trong nội dung khai sinh đã đăng ký khi có căn cứ theo quy định của pháp luật dân sự.

2. Thay đổi thông tin về cha, mẹ trong nội dung khai sinh đã đăng ký sau khi được nhận làm con nuôi theo quy định của Luật nuôi con nuôi.

Điều 7. Điều kiện thay đổi, cải chính hộ  tịch

1. Việc thay đổi họ, chữ đệm, tên cho người dưới 18 tui theo quy định tại Khoản 1 Điều 26 của Luật Hộ tịchphải có sự đồng ý của cha, mẹ người đó và được thể hiện rõ trong Tờ khai; đi với người từ đủ 9 tuổi trở lên thi còn phải có sự đồng ý của người đó.

...”

Với quy định trên, có thể thấy rằng, phạm vi và điều kiện thay đổi hộ tịch không bao gồm việc xóa tên người cha trong giấy khai sinh của con. Do đó, quý khách không có cơ sở pháp lý nào để có thể xóa tên bố mình ra khỏi giấy đăng ký khai sinh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.