Anonymous
in Pharmacy Law
Asked May 17, 2017

Luật Dược – Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh

  • 1 Answer
  • 386 Views

Sau khi tốt nghiệp cao đẳng dược sĩ, tôi được nhận vào làm việc ở bộ phận kế hoạch ở công ty dược phẩm Phacone (công ty của chúng tôi chiếm đến 23% thị phần trên thị trường liên quan). Đầu tháng 03/2016, công ty của chúng tôi có tổ chức cuộc họp với công ty dược phẩm Linh Xuân (chiếm 12% thị phần trên thị trường liên quan) về việc ấn định giá cho dòng sản phẩm Thuốc Berberin có chiết suất từ cây hoằng đằng (dạng viên nén), cụ thể là với dòng sản phẩm này của hai công ty, hai công ty ấn định giá bán lẻ là 20.000 đồng/hộp và 15.500 đồng/hộp khi bán sỉ. Khi thông tin về cuộc họp này bị tiết lộ, Cục quản lý Cạnh tranh đã văn bản đề nghị công ty chúng tôi thực hiện việc giải trình. Cho tôi hỏi hành vi này của công ty chúng tôi có thể bị xử phạt như thế nào thưa luật sư?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là một trong các hành vi hạn chế cạnh tranh, tức hành vi của doanh nghiệp làm giảm, sai lệch, hoặc cản trở cạnh tranh trên thị trường. Ngoài ra, Khoản 1 Điều 8  Luật Cạnh tranh có quy định cụ thể một trong các thỏa thuận được xem là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh chính là thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

Trong vụ việc này, thỏa thuận trong cuộc họp giữa công ty dược phẩm Phacone và công ty Linh Xuân đối với việc quy định giá cho dòng sản phẩm thuốc Berberin có chiết xuất từ cây hoằng đằng (dạng viên nén) của hai công ty được xem là một thỏa thuận áp dụng thống nhất mức giá với một số hoặc tất cả khách hàng. Đây là một hình thức của thỏa thuận ấn định giá hàng hóa dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp.

[Khoản 1 Điều 14 Nghị định 116/2005/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Cạnh tranh]

“Điều 14. Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp

Thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hay gián tiếp là việc thống nhất cùng hành động dưới một trong các hình thức sau đây:

1. Áp dụng thống nhất mức giá với một số hoặc tất cả khách hàng.”

Ngoài ra, vì công ty dược phẩm Phacone và công ty dược phẩm Linh Xuân có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan chiếm hơn 30% (cụ thể là 35%); do đó, thỏa thuận ấn định của hai công ty trong trường hợp này là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh bị cấm theo quy định của pháp luật.[1]

Với hành vi vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh nêu trên, công ty Phacone của quý khách và công ty Linh Xuân có thể bị áp dụng hình thức phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp.

[Điểm a Khoản 1 Điều 8 Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết luật cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh]

“Điều 8. Hành vi thỏa thuận ấn định giá hàng hóa, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp

1. Phạt tiền đến 10% tổng doanh thu trong năm tài chính trước năm thực hiện hành vi vi phạm của từng doanh nghiệp là các bên tham gia thỏa thuận có thị phần kết hợp trên thị trường liên quan từ 30% trở lên đối với một trong các hành vi sau đây;

a) Thỏa thuận áp dụng thống nhất mức giá với một số hoặc tất cả khách hàng;”

Ngoài việc bị phạt tiền như trên, doanh nghiệp vi phạm trong trường hợp này còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau đây[2]

(i) Tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm;

(ii) Buộc loại bỏ những điều khoản vi phạm pháp luật ra khỏi hợp đồng hoặc giao dịch kinh doanh.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1]  Khoản 2 Điều 9 Luật Cạnh tranh 2005

[2]  Khoản 2 Điều 8 Nghị định 71/2014/NĐ-CP

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.