Anonymous
in Pharmacy Law
Asked May 17, 2017

Luật Dược – Hành vi cạnh tranh không lành mạnh

  • 1 Answer
  • 286 Views

Cơ sở sản xuất dược thảo Á Đông của chúng tôi bắt đầu đi vào hoạt động từ đầu năm 2015, chúng tôi đã cho ra đời sản xuất sản phẩm hoạt huyết dưỡng não Thiên Lý, sản phẩm này của chúng tôi được phân phối độc quyền bởi công ty trách nhiệm hữu hạn X. Tuy nhiên, do nhu cầu định hướng lại sản phẩm, đến tháng 12/2016, chúng tôi đã ngừng sản xuất hoạt huyết dưỡng não và chấm dứt hợp đồng phân phối với công ty X. Đầu năm nay, cơ sở sản xuất của chúng tôi tung ra thị trường dòng sản phẩm thực phẩm chức năng Hoành Thành. Chúng tôi hợp tác với công ty Y để phân phối độc quyền loại thực phẩm chức năng này. Tuy nhiên, gần đây theo phản hồi từ phía các đại lý, chúng tôi biết được công ty X liên tục gửi “Thư khuyến cáo” đến các khách hàng và đại lý của chúng tôi với nội dung: “sản phẩm thực phẩm chức năng Hoành Thành do cơ sở dược thảo Á Đông sản xuất “có thể” đã vi phạm pháp luật và xâm phạm đến quyền sỡ hữu trí tuệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn X”, hành vi này đã gây hoang mang lo lắng cho các cơ sở bán hàng làm chúng tôi không bán được hàng gây thiệt hại kinh tế lớn. Chúng tôi rất bức xúc với các hành vi trên của công ty X, cho tôi hỏi công ty X có thể bị xử lý như thế nào trong trường hợp này?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 3 Luật Cạnh tranh 2004 thì hành vi cạnh tranh không lành mạnh là “hành vi cạnh tranh của doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh trái với các chuẩn mực thông thường về đạo đức kinh doanh, gây thiệt hại hoặc có thể gây thiệt hại đến lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác hoặc người tiêu dùng”.

Trong vụ việc này, công ty X đã có hành vi liên tục gửi “Thư khuyến cáo” đến các khách hàng và đại lý của quý doanh nghiệp với nội dung: “sản phẩm thực phẩm chức năng Hoành Thành do cơ sở dược thảo Á Đông sản xuất “có thể” đã vi phạm pháp luật và xâm phạm đến quyền sỡ hữu trí tuệ của Công ty trách nhiệm hữu hạn X”, chúng tôi cho rằng đây là hành vi cạnh tranh không lành mạnh và cụ thể là công ty X đã có hành vi gièm pha doanh nghiệp của quý khách. Bởi, những thông tin này có thể tác động đến nhận thức và đánh giá của khách hàng về sản phẩm dịch vụ cũng như tình hình kinh doanh của doanh nghiệp quý khách. Trong trường hợp này, quyền được thông tin của khách hàng đã bị xâm phạm để qua đó các quyết định không giao dịch với doanh nghiệp của quý khách không còn đúng đắn. Đồng thời, hành vi này đã gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và họat động kinh doanh của quý doanh nghiệp. Và như vậy, sự giảm sút uy tín dẫn đến giảm doanh số bán, giảm số lượng khách hàng làm thiệt hại đến quý doanh nghiệp.

Theo đó Điều 43 Luật Cạnh tranh 2004 quy định: “Cấm doanh nghiệp gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó”. Như vậy, hành vi gửi “thư khuyến cáo” của công ty X trong trường hợp này là không hợp pháp và có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong vụ việc này, công ty X đã có hành vi gửi “thư khuyến cáo” đến các đại lý của quý doanh nghiệp nhằm truyền tải những thông tin không trung thực gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của quý doanh nghiệp. Hành vi được nhận định là hành vi gièm pha doanh nghiệp khác một cách trực tiếp. Theo quy định tại Điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh (“Nghị định 71/2014/NĐ-CP”), tùy thuộc vào phạm vi mà công ty X thực hiện việc gièm pha quý doanh nghiệp mà công ty X có thể bị áp dụng các mức phạt tiền sau:

(i) Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với việc gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác[1]

(ii) Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng đối với việc gièm pha doanh nghiệp khác bằng hành vi trực tiếp đưa ra thông tin không trung thực, gây ảnh hưởng xấu đến uy tín, tình trạng tài chính và hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp khác trong trường hợp hành vi vi phạm được thực hiện trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên[2]

Ngoài ra, với hành vi gièm pha doanh nghiệp khác, công ty trách nhiệm hữu hạn X còn có thể bị áp dụng một hoặc một số hình thức xử phạt bổ sung và biện pháp khắc phục hậu quả sau[3]

(i) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm bao gồm cả tịch thu khoản lợi nhuận thu được từ việc thực hiện hành vi vi phạm;

(ii) Buộc cải chính công khai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Điểm a Khoản 2 Điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP

[2] Khoản 3 Điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP

[3] Khoản 4 Điều 31 Nghị định 71/2014/NĐ-CP

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.