Anonymous
in Corporate Law
Asked May 15, 2017

Luật doanh nghiệp – Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 353 Views

Công ty tôi muốn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty TNHH hữu hạn sang Công ty cổ phần thì xin hỏi tôi cần phải chuẩn bị những giấy tờ thủ tục gì và phải đến những cơ quan nào?

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định có nhiều phương thức để chuyển đổi hình thức kinh doanh từ công ty trách nhiệm hữu hạn sang công ty cổ phần. Vì vậy, quý khách có thể căn cứ theo quy định pháp luật để lựa chọn phương thức phù hợp nhất với điều kiện công ty hiện tại. Cụ thể,Khoản 2 Điều 196 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định:

2. Công ty trách nhiệm hữu hạn có thể chuyển đổi thành công ty cổ phần theo phương thức sau đây:

a) Chuyển đổi thành công ty cổ phần mà không huy động thêm tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân khác;

b) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn;

c) Chuyển đổi thành công ty cổ phần bằng cách bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

d) Kết hợp phương thức quy định tại các điểm a, b và c khoản này”.

Ngoài ra, công ty quý khách phải đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Công ty chuyển đổi sẽ đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi theo quy định tại Điều 196 Luật doanh nghiệp 2014, đó là:

“3. Công ty phải đăng ký chuyển đổi công ty với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ chuyển đổi, cơ quan đăng ký doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

4. Công ty chuyển đổi đương nhiên kế thừa toàn bộ các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ, gồm cả nợ thuế, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

...”

Đối với phần hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp chuyển đổi từ công ty trách niệm hữu hạn sang công ty cổ phần được quy định tại Khoản 4 Điều 25 Nghị định 78/2015.NĐ-CP như sau:​

4. Trường hợp chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần và ngược lại, hồ sơ đăng ký chuyển đi bao gm:

a) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp;

b) Điều lệ công ty chuyển đổi theo quy định tại Điều 25 Luật Doanh nghiệp;

c) Quyết định của chủ sở hữu công ty hoặc Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên hoặc của Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đi công ty;

d) Danh sách thành viên hoặc danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài và bản sao hợp lệ các giấy tờ theo quy định tại Khoản 4 Điều 22 và Khoản 4 Điều 23 Luật Doanh nghiệp;

đ) Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng hoặc thỏa thuận góp vốn đầu tư”.

Như vậy, căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành, công ty quý khách cần chuẩn bị những giấy tờ kể trên, sau đó đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh tức Phòng đăng ký kinh doanh trực thuộc Sở kế hoạch và đầu tư của tỉnh/thành phố đặt trụ sở công ty và đợi nhận Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày hồ sơ hợp lệ.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.