Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Xác định cơ quan đăng ký kinh doanh

  • 1 Answer
  • 204 Views

Tôi và hai người bạn có nhu cầu đăng ký thành lập một công ty trách nhiệm hữu hạn chuyên sản xuất và kinh doanh mặt hàng cà phê. Chúng tôi dự định sẽ đặt trụ sở tại Quận 1, TPHCM và thành lập văn phòng đại diện ở Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này công ty chúng tôi sẽ tiến hành nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp ở đâu?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công tysẽ nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 27 và Điểm a Khoản 1 Điều 13 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp (“Nghị định số 78/2015/NĐ-CP”) có quy định:

            [Khoản 1 Điều 27]

Điều 27. Tiếp nhận, xử lý hồ sơ đăng ký doanh nghiệp

1. Người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp hoặc người đại diện theo ủy quyền nộp hồ sơ theo quy định tại Nghị định này tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.”

[Điểm a Khoản 1 Điều 13]

Điều 13. Cơ quan đăng ký kinh doanh

1. Cơ quan đăng ký kinh doanh được tổ chức ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là cấp tỉnh) và ở quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện), bao gồm:

a) Ở cấp tỉnh: Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư(sau đây gọi chung là Phòng Đăng ký kinh doanh).

Phòng Đăng ký kinh doanh có thể tổ chức các điểm tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Phòng Đăng ký kinh doanh tại các địa điểm khác nhau trên địa bàn cấp tỉnh.”

Đối với trường hợp quý công ty thành lập văn phòng đại diện tại Buôn Mê Thuột, Đăk Lăk (khác nơi công ty đặt trụ sở chính là Quận 1, TPHCM), quý công ty phải gửi Thông báo lập văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăk Lăk; Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư Đăk Lăk sẽ gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, căn cứ theo quy định tại Khoản 1, 4 Điều 33 Nghị định số 78/2015/NĐ-CP:

Điều 33. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, thông báo lập địa điểm kinh doanh

1. Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện:

Khi đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, doanh nghiệp phải gửi Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện.

4. Trường hợp doanh nghiệp lập chi nhánh, văn phòng đại diện tại tỉnh, thành phố khác nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đặt trụ sở gửi thông tin đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.