Anonymous
in Corporate Law
Asked May 10, 2017

Luật Doanh nghiệp - Sáp nhập hai doanh nghiệp không cùng loại

  • 1 Answer
  • 213 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty trách nhiệm hữu hạn hoạt động trong lĩnh vực sản xuất và phân phối mỹ phẩm tại TPHCM. Hiện tại chúng tôi có ý định làm thủ tục sáp nhập vào công ty A là một công ty cổ phần hoạt động trong cùng lĩnh vực. Tôi xin hỏi Luật sư theo luật thì chúng tôi có thể sáp nhập không, và điều kiện đặt ra là gì?

Answer 1

Sáp nhập doanh nghiệp

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014, quý công ty có thể sáp nhập vào công ty A (hoạt động trong cùng lĩnh vực sản xuất và phân phối mỹ phẩm), cụ thể:

Điều 195. Sáp nhập doanh nghiệp

1. Một hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào một công ty khác (sau đây gọi là công ty nhận sáp nhập) bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp sang công ty nhận sáp nhập, đồng thời chấm dứt sự tồn tại của công ty bị sáp nhập.

…”

Theo đó, với quy định này, quý công ty (công ty bị sáp nhập) có thể sáp nhập vào công ty A bằng cách chuyển toàn bộ tài sản, quyền và nghĩa vụ của quý công ty sang công ty A. Việc sáp nhập giữa hai công ty sẽ làm chấm dứt sự tồn tại của quý công ty và giữ nguyên sự tồn tại của công ty A.

Điều kiện sáp nhập

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 195 Luật Doanh nghiệp 2014, do thông tin quý công ty cung cấp chưa rõ, chúng tôi xin được chia thành ba (03) trường hợp để tư vấn, cụ thể như sau:

  • Trường hợp 1:

Nếu công ty A có thị phần từ 30% đến 50% trên thị trường liên quan thì đại diện hợp pháp của công ty A phải thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh trước khi tiến hành sáp nhập.

  • Trường hợp 2:

Nếu công ty A có thị phần trên 50% trên thị trường có liên quan thì việc sáp nhập của quý công ty vào công ty A sẽ bị cấm.

  • Trường hợp 3:

Nếu công ty A không thuộc vào trường hợp (1) và (2) nêu trên thì quý công ty và công ty A có thể tiến hành thủ tục sáp nhập doanh nghiệp mà không cần thông báo cho cơ quan quản lý cạnh tranh. Cụ thể, Đoạn 2 Khoản 1 Điều 20 Luật cạnh tranh hiện hành 2004 quy định “trường hợp thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia tập trung kinh tế thấp hơn 30% trên thị trường liên quan hoặc trường hợp doanh nghiệp sau khi thực hiện tập trung kinh tế vẫn thuộc loại doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật thì không phải thông báo”.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.