Anonymous
in Corporate Law
Asked May 12, 2017

Luật Doanh nghiệp – Làm mất con dấu

  • 1 Answer
  • 247 Views

Tôi là Giám đốc của một công ty công nghệ tại TPHCM thành lập năm 2014. Theo điều lệ công ty, tôi là người quản lý con dấu cùng các hồ sơ liên quan. Tuy nhiên vào tháng trước, do bất cẩn mà tôi làm mất con dấu của công ty. Tôi xin hỏi Luật sư trong trường hợp này sẽ giải quyết như thế nào?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, quý công ty phải thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu làm thủ tục đăng ký lại con dấu; nếu không thông báo và đăng ký lại, quý công ty có thể bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vì quý công ty được thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 (năm 2014), quý công ty phải thông báo việc mất con dấu cho cơ quan Công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu, căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp (“Nghị định 96/2015/NĐ-CP”):

Điều 15. Quản lý và sử dụng con dấu

3. Trường hợp doanh nghiệp đã thành lập trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 bị mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu thì doanh nghiệp được làm con dấu theo quy định tại Nghị định này; đồng thời thông báo việc mất con dấu, mất Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu cho cơ quan công an nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký mẫu dấu.”

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 4 Thông tư số 07/2010/TT-BCA quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 về quản lý và sử dụng con dấu đã được sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 31/2009/NĐ-CP ngày 01/4/2009 (“Thông tư số 07/2010/TT-BCA”), thủ tục làm lại con dấu bị mất của quý công ty bao gồm:

(a) Văn bản đề nghị làm lại con dấu, trong đó nêu rõ lý do và có xác nhận của Cơ quan cấp xã nơi xảy ra mất con dấu gửi cơ quan Công an nơi đã giải quyết làm con dấu;

(b) Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu của con dấu bị mất do cơ quan Công an cấp.

Bên cạnh đó, hành vi không đăng ký lại mẫu dấu với cơ quan Công an có thể bị phạt tiền từ 500 ngàn đồng đến 1 triệu đồng và hành vi không thông báo ngay cho cơ quan Công an về việc mất con dấu có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 3 triệu đồng căn cứ theo các quy định tại Điểm b Khoản 1 và Điểm d Khoản 2 Điều 12 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống, chống bạo lực gia đình (“Nghị định số 167/2013/NĐ-CP”). Cụ thể:

Điều 12. Vi phạm các quy định về quản lý và sử dụng con dấu

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất hoặc hư hỏng giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu;

2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

d) Không thông báo ngay cho cơ quan có thẩm quyền về việc mất con dấu đang sử dụng.”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.