Anonymous
in Corporate Law
Asked May 15, 2017

Luật Doanh nghiệp – Ký kết hợp đồng sau khi có quyết định giải thể doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 275 Views

Công ty tôi đang làm việc là một công ty TNHH kinh doanh dịch vụ vận tại được thành lập năm 2008, có trụ sở ở TPHCM. Vì doanh thu trong những năm gần đây của công ty tôi liên tục đi xuống nên trong cuộc họp Hội đồng thành viên vừa qua, công ty tôi đã ra quyết định giải thể. Nghị quyết của Hội đồng thành viên đã được thông qua và chúng tôi đang làm các thủ tục thanh toán nợ cho các đối tác. Tuy nhiên, trong thời gian này, ông A (Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của công ty tôi) có dự định sẽ ký kết một hợp đồng vận chuyển lô hàng cho một công ty ở Đà Nẵng. Tôi xin hỏi nếu ông A ký kết hợp đồng trong trường hợp này thì có được phép không?

Answer 1

Theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc ông A (Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật của quý công ty) ký kết hợp đồng vận chuyển lô hàng cho một công ty ở Đà Nẵng là không phù hợp và hợp đồng có thể bị tuyên bố vô hiệu.

Dựa vào những thông tin mà quý công ty cung cấp, quý công ty có quyền giải thể doanh nghiệp theo quyết định của Hội đồng thành viên vì lý do doanh thu trong những năm gần đây liên tục đi xuống, căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 201 Luật Doanh nghiệp 2014:

Điều 201. Các trường hợp và điều kiện giải thể doanh nghiệp

1. Doanh nghiệp bị giải thể trong các trường hợp sau đây:

b) Theo quyết định của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân, của tất cả thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh, của Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần.”

Căn cứ theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 205 Luật Doanh nghiệp 2014, việc ký kết hợp đồng mới kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp là hành vi bị cấm; do đó, ông A không được ký kết hợp đồng vận chuyển trên:

Điều 205. Các hoạt động bị cấm kể từ khi có quyết định giải thể

1. Kể từ khi có quyết định giải thể doanh nghiệp, nghiêm cấm doanh nghiệp, người quản lý doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau đây:

d) Ký kết hợp đồng mới trừ trường hợp để thực hiện giải thể doanh nghiệp.”

Theo đó, nếu hợp đồng vận chuyển lô hàng cho công ty ở Đà Nẵng vẫn được ký kết, hợp đồng này sẽ bị vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật căn cứ theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015:

Điều 123. Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.”

Hợp đồng được ký kết sẽ không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm ký kết; đồng thời, các bên phải khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường căn cứ theo các quy định tại Điều 131 Bộ luật Dân sự 2015.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.