Anonymous
in Corporate Law
Asked May 05, 2017

Luật Doanh nghiệp - Hình thức thành lập doanh nghiệp

  • 1 Answer
  • 211 Views

Tôi và bạn tôi đang có ý định thành lập một công ty. Chúng tôi hiện đã đủ số vốn cần thiết và không có nhu cầu thêm người góp vốn. Lĩnh vực mà chúng tôi kinh doanh rủi ro tương đối cao nên chúng tôi muốn tách bạch giữa tài sản cá nhân và tài sản của công ty. Vậy chúng tôi có thể thành lập loại hình công ty nào phù hợp với những yêu cầu trên?

Answer 1

Trước hết, về nguyên tắc, qúy khách và bạn của quý khách hoàn toàn có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam nếu qúy khách và bạn của quý khách không thuộc những trường hợp bị cấm dưới đây theo quy định tại Khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014:

“a) Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;

đ) Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;

e) Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.”

Sau đó, quý khách và bạn của quý khách cần dựa trên các yêu cầu ban đầu khi muốn thành lập doanh nghiệp và đối chiếu với từng loại hình doanh nghiệp được quy định trong pháp luật Việt Nam hiện hành, để từ đó, lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất. Để tiện theo dõi, quý khách có thể tham khảo những ưu và nhược điểm của các loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 thông qua bảng dưới đây.

Loại hình doanh nghiệp

Doanh nghiệp tư nhân

 

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên

Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên

Công ty hợp danh

 

Công ty cổ phần

 

Ưu điểm

Doanh nghiệp tư nhân do một cá nhân làm chủ

(Điều 183)

 

Chủ sở hữu:  một tổ chức, cá nhân

Chủ sở hữu chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty

(Điều 73)

Thành viên: tổ chức, cá nhân

Số lượng thành viên: từ 2 đến 50

Thành viên chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

(Điều 47)

Phải có ít nhất 02 thành viên là chủ sở hữu chung của công ty, cùng nhau kinh doanh dưới một tên chung (sau đây gọi là thành viên hợp danh). Ngoài các thành viên hợp danh, công ty có thể có thêm thành viên góp vốn.

(Điều 172)

Cổ đông: tổ chức, cá nhân

Số lượng: tối thiểu là 03 và không hạn chế số lượng tối đa

Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

(Điều 110)

Nhược điểm

Chủ doanh nghiệp tư nhân tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp (Điều 183)

Không được quyền phát hành cổ phần

(Điều 73)

Phần vốn góp của thành viên chỉ được chuyển nhượng  trong một số trường hợp do luật định

(Điều 47)

Thành viên hợp danh phải là cá nhân, chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về các nghĩa vụ của công ty.

Thành viên góp vốn chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào công ty.

(Điều 172)

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp một số trường hợp luật định (Điều 110)

Như vậy, trong trường hợp của quý khách thì loại hình doanh nghiệp phù hợp nhất sẽ là công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; bởi lẽ loại hình này ít gây rủi ro cho các thành viên sáng lập, đồng thời họ có thể kiểm soát chặt chẽ việc thay đổi thành viên.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.