Anonymous
in Corporate Law
Asked May 17, 2017

Luật Doanh nghiệp – Mua lại phần góp vốn của thành viên trong công ty trách nhiệm hữu hạn

  • 1 Answer
  • 245 Views

Công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nhật có trụ sở tại Bình Dương, và được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp vào ngày 21/12/2014. Công ty gồm ba thành viên là tôi, ông Minh và ông Hưng. Chúng tôi nhất trí bầu ông Hưng là chủ tịch hội đồng thành viên của công ty. Trong cuộc họp Hội đồng thành viên tháng trước, công ty có quyết định về vấn đề sáp nhập công ty An Phong vào công ty Việt Nhật. Tôi không đồng ý với quyết định này nên đã bỏ phiếu không tán thành. Do có mâu thuẫn trong cách quản lý và hoạt động của công ty, liệu tôi có được quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình không thưa luật sư.

Answer 1

Trong hoạt động kinh doanh của công ty trách nhiệm hữu hạn, thành viên công ty có thể không đồng ý với các quyết định của hội đồng thành viên, thành viên có thể bỏ phiếu chống quyết định của hội đồng thành viên về các vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của thành viên công ty theo quy định pháp luật và điều lệ công ty. Khi đó, các thành viên bỏ phiếu không tán thành các quyết định của công ty có thể rút khỏi công ty bằng việc yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của họ[1]  Theo quy định tại Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014, khi thành viên công ty bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết của hội đồng thành viên về các vấn đề sau thì có quyền yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình, các vấn đề đó là:

(i) sửa đổi, bổ sung các nội dung trong Điều lệ công ty liên quan đến quyền và nghĩa vụ của thành viên, Hội đồng thành viên;

(ii) tổ chức lại công ty;

(iii) các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

Trong vụ việc này, quý khách đã bỏ phiếu không tán thành đối với nghị quyết sáp nhập công ty An Phong vào công ty Việt Nhật của hội đồng thành viên công ty Việt Nhật. Đây được xem là vấn đề tổ chức lại công ty. Do đó, quý khách có thể yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình trong công ty.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày công ty ra quyết định về việc sáp nhập công ty An Phong vào công ty Việt Nhật, quý khách phải gửi văn bản yêu cầu công ty mua lại phần vốn góp của mình.

Nếu không thỏa thuận được về giá thì công ty phải mua lại phần vốn góp của quý khách theo giá thị trường hoặc giá được định bằng nguyên tắc được quy định tại Điều lệ công ty, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Lưu ý là việc thanh toán này của công ty chỉ được thực hiện nếu sau khi thanh toán đủ phần vốn góp được mua lại từ quý khách, công ty vẫn có thể thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty[2]

Ngoài ra, quý khách cũng có thể có quyền tự do chuyển nhượng phần vốn góp của mình cho thành viên khác hoặc người khác không phải là thành viên công ty, trong trường hợp công ty không mua lại phần vốn góp của quý khách.[3]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

 

[1] Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014

[2] Khoản 2 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014

[3] Khoản 3 Điều 52 Luật Doanh nghiệp 2014

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.