Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư – Trì hoãn thực hiện dự án đầu tư ra nước ngoài

  • 1 Answer
  • 232 Views

Tháng 6 năm 2016, công ty tôi đã tiến hành đăng ký đầu tư cho một dự án đầu tư cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh ở Đài Loan và đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Hiện nay, do có khó khăn trong nội bộ của công ty nên chúng tôi chưa thể thực hiện dự án đầu tư này ngay được. Tôi xin hỏi Luật sư nếu công ty tôi trì hoãn không tiến hành thực hiện dự án đầu tư thì có bị yêu cầu chấm dứt dự án này không? Công ty tôi có thể tự nguyện xin chấm dứt nếu quá khó khăn và không thể tiến hành thực hiện dự án đầu tư này được không?

Answer 1

Trong trường hợp này, theo quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, dự án đầu tư của quý công ty nếu bị trì hoãn không thể thực hiện được trong một khoảng thời gian nhất định sẽ bị chấm dứt; đồng thời, quý công ty có thể nộp hồ sơ đề nghị chấm dứt đầu tư đối với dự án này tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền nếu quý công ty tự nguyện chấm dứt hoạt động của dự án.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 62 Luật Đầu tư 2014, dự án đầu tư nước ngoài phải chấm dứt trong các trường hợp sau, cụ thể:

“a) Nhà đầu tư quyết định chấm dứt hoạt động của dự án;

b) Hết thời hạn hoạt động của dự án đầu tư;

c) Theo các điều kiện chấm dứt hoạt động được quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp;

d) Nhà đầu tư chuyển nhượng toàn bộ vốn đầu tư ở nước ngoài cho nhà đầu tư nước ngoài;

đ) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư không được nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận, hoặc quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận đầu tư chấp thuận mà dự án đầu tư không được triển khai;

e) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mà nhà đầu tư không thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước và không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư;

g) Quá thời hạn 12 tháng kể từ ngày có báo cáo quyết toán thuế hoặc văn bản có giá trị pháp lý tương đương theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư mà nhà đầu tư không có văn bản báo cáo về tình hình hoạt động của dự án đầu tư;

h) Tổ chức kinh tế ở nước ngoài bị giải thể hoặc phá sản theo quy định của pháp luật nước tiếp nhận đầu tư;

i) Theo bản án, quyết định của Tòa án, Trọng tài.”

Theo đó, với quy định tại Điểm e nêu trên, trường hợp quá 12 tháng kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mà dự án đầu tư cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh ở Đài Loan của quý công ty không được thực hiện hoặc không có khả năng thực hiện theo tiến độ đã đăng ký với cơ quan Nhà nước thì dự án này sẽ bị chấm dứt hoạt động nếu quý công ty không thực hiện thủ tục điều chỉnh tiến độ đầu tư.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 62 Luật đầu tư 2014 và Khoản 3 Điều 25 Nghị định 83/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư ra nước ngoài (“Nghị định 83/2015/NĐ-CP”), trường hợp quá khó khăn và không thể thực hiện được dự án đầu tư, quý công ty có thể đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đã được cấp trước đó, hồ sơ đề nghị bao gồm:

  • Văn bản đề nghị chấm dứt hiệu lực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài theo mẫu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
  • Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài;
  • Quyết định chấm dứt dự án đầu tư tại nước ngoài; và
  • Tài liệu chứng minh quý công ty đã hoàn thành việc thanh lý dự án (bản sao hợp lệ).

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định chấm dứt hiệu lực và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài gửi quý công ty, đồng thời sao gửi (i) Bộ Tài chính, (ii) Bộ Ngoại giao, (iii) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, (iv) Bộ quản lý ngành, (v) Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và (v) Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi nhà đầu tư đặt trụ sở chính, căn cứ theo quy định tại Khoản 6 Điều 25 Nghị định 83/2015/NĐ-CP.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.