Anonymous
in Investment Law
Asked May 15, 2017

Luật Đầu tư - Đầu tư bổ sung vốn điều lệ

  • 1 Answer
  • 179 Views

Doanh nghiệp của tôi là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Hiện nay, doanh nghiệp tôi muốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ. Xin hỏi luật sư theo quy định pháp luật hiện hành, việc này có được thực hiện không?

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014, quý doanh nghiệp có thể đầu tư bổ sung vốn điều lệ nếu quý doanh nghiệp thỏa mãn hai điều kiện pháp luật quy định.

Thứ nhất, quý doanh nghiệp phải là doanh nghiệp thuộc phạm vi quy định tại Khoản 1 Điều 10 của Luật  Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

Điều 10. Phạm vi đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp

1. Đầu tư vốn nhà nước để thành lập doanh nghiệp thuộc phạm vi sau đây:

a) Doanh nghiệp cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thiết yếu cho xã hội;

b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh;

c) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền tự nhiên;

d) Doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, đầu tư lớn, tạo động lực phát triển nhanh cho các ngành, lĩnh vực khác và nền kinh tế.

...”

Dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý doanh nghiệp là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo đó, với quy định trên, quý doanh nghiệp thuộc phạm vi pháp luật quy định có thể đầu tư bổ sung vốn điều lệ.

Thứ hai, quý doanh nghiệp phải rơi vào một trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 13 Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp 2014. Cụ thể:

Điều 13. Phạm vi đầu tư bổ sung vốn điều lệ đối với doanh nghiệp đang hoạt động

...

2. Trường hợp được đầu tư bổ sung vốn điều lệ:

a) Doanh nghiệp đang hoạt động có hiệu quả nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện ngành, nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh nhưng vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, chúng tôi chưa rõ việc quý doanh nghiệp muốn đầu tư bổ sung vốn điều lệ vì lý do cụ thể là gì. Tuy nhiên, quý khách cần lưu ý rằng, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh được đầu tư bổ sung vốn điều lệ chỉ trong trường hợp vốn điều lệ không bảo đảm thực hiện nhiệm vụ Nhà nước giao.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.