Anonymous
in Investment Law
Asked May 10, 2017

Luật Đầu tư - Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư

  • 1 Answer
  • 169 Views

Công ty tôi là công ty trách nhiệm hữu hạn có vốn 100% nước ngoài của Hàn Quốc. Công ty tôi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án kinh doanh hoạt động logistic từ năm 2015. Tháng 02/2016, do tình hình tài chính gặp nhiều khó khăn nên công ty tôi tạm ngừng hoạt động. Tuy nhiên, do quá nhiều việc nên công ty tôi đã quên thông báo cho cơ quan đăng ký đầu tư. Vậy xin hỏi, theo quy định của pháp luật hiện hành, công ty tôi sẽ bị xử lý như thế nào?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, khi quý công ty tạm ngừng hoạt động dự án đầu tư thì phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư theo quy định tại Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư 2014. Trong trường hợp quý công ty tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư kinh doanh hoạt động logistic mà không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư thì quý công ty sẽ bị xử phạt hành chính 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng theo quy định tại Điểm d Khoản 4 Điều 13 Nghị định 50/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư. Cụ thể:

“4. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau:

...

d) Tạm ngừng hoạt động của dự án đầu tư nhưng không thông báo bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư hoặc có thông báo nhưng chưa được sự chấp thuận bằng văn bản của cơ quanđăng ký đầu tư”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.