Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Việc mua đất của doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài

  • 1 Answer
  • 279 Views

Tôi cùng với một số người bạn (tất cả đều mang quốc tịch Nhật Bản) sắp tới sang Việt Nam dự định thành lập một doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để tiến hành đầu tư vào lĩnh vực xây dựng. Xin hỏi theo pháp luật hiện hành, ở Việt Nam doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài có được phép mua đất từ cá nhân không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam thông qua hình thức mua bán quyền sử dụng đất với tổ chức, cá nhân khác. Bởi lẽ, theo quy định tại Khoản 1 Điều 191 Luật Đất đai 2013 thì “doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất”. Theo đó, căn cứ quy định của Luật Đất đai 2013 và Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai (“Nghị định 43/2014/NĐ-CP”), doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được nhận chuyển quyền sử dụng đất thông qua các hình thức sau:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất của doanh nghiệp đang sử dụng đất có nguồn gốc được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê mà giá trị quyền sử dụng đất đã được vốn hóa vào vốn của doanh nghiệp, trừ trường hợp chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất sản xuất nông nghiệp, đất lâm nghiệp [Khoản 1 Điều 39 Nghị định 43/2014/NĐ-CP];
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất thông qua việc Nhà nước cho thuê đất [Điểm h Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013];
  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được nhận quyền sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành về tranh chấp đất đai được Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền công nhận; thỏa thuận trong hợp đồng thế chấp để xử lý nợ; quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về giải quyết tranh chấp đất đai, khiếu nại, tố cáo về đất đai, quyết định hoặc bản án của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành; văn bản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật; văn bản về việc chia tách quyền sử dụng đất phù hợp với pháp luật đối với hộ gia đình hoặc nhóm người có quyền sử dụng đất chung [Điểm k Khoản 1 Điều 169 Luật Đất đai năm 2013]

Với quy định trên, có thể thấy rằng tại Việt Nam quý doanh nghiệp với tư cách là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ cá nhân.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.