Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của tổ chức kinh tế khi Nhà nước thu hồi đất

  • 1 Answer
  • 293 Views

Công ty tôi là công ty cổ phần A (doanh nghiệp trong nước) được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, trên khu đất thực hiện dự án vẫn còn một số nhà ở của hộ gia đình sinh sống. Cơ quan nhà nước đã ra quyết định thu hồi đất và thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Xin hỏi luật sư, công ty của chúng tôi có phải thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nói trên hay không?

Answer 1

Công ty của quý khách sẽ không phải thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho các hộ gia đình đang sử dụng đất trên khu đất này. Tuy nhiên, công ty quý khách có thể tự nguyện ứng vốn hỗ trợ, tái định cư để được tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và sẽ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoàn trả theo hình thức pháp luật quy định.

Theo quy định tại Khoản 4 Điều 30 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP, cụ thể:

Điều 30. Chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

4. Việc ứng vốn để bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được thực hiện theo quy định sau đây:

b) Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền sử dụng đất, tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án.

c) Người được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất mà ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thì được tham gia trong quá trình tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất. [Khoản 7 Điều 4 Nghị định 01/2017/NĐ-CP]”

Như vậy, đối với trường hợp công ty quý khách được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án xây dựng khu vui chơi giải trí (là đối tượng thu tiền thuê đất theo điểm g Khoản 1 Điều 2 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP) nếu tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo phương án đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét duyệt thì được ngân sách nhà nước hoàn trả bằng hình thức trừ vào tiền thuê đất phải nộp. Mức được trừ không vượt quá tiền thuê đất phải nộp; số tiền còn lại (nếu có) được tính vào vốn đầu tư của dự án. Đồng thời, công ty quý khách sẽ được tham gia vào quá trình tổ chức thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.