Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai

  • 1 Answer
  • 189 Views

Tôi là chủ đầu tư của dự án khu căn hộ cao cấp tại phường Thảo Điền, quận 2. Dự án của tôi đang trong quá trình xây dựng và chuẩn bị mở bán cho các khách hàng có nhu cầu. Xin hỏi luật sư, để thực hiện việc bán các căn hộ cao cấp này, tôi cần phải thực hiện các thủ tục nào theo quy định pháp luật?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật hiện hành, quý khách là chủ đầu tư của dự án có quyền kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lại, cụ thể là bán các căn hộ cao cấp trong dự án này [Khoản 1 Điều 54 Luật Kinh doanh bất động sản 2014]. Để thực hiện việc kinh doanh này, quý khách cần phải đáp ứng một số điều kiện đối với bất động sản hình thành trong tương lai được đưa vào kinh doanh và phải được ngân hàng thương mại bảo lãnh nghĩa vụ tài chính.

 Điều kiện quý khách cần đáp ứng khi thực hiện việc bán các căn hộ cao cấp [Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản 2014], gồm:

(i) Có giấy tờ về quyền sử dụng đất, hồ sơ dự án, thiết kế bản vẽ thi công đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, Giấy phép xây dựng đối với trường hợp phải có Giấy phép xây dựng, giấy tờ về nghiệm thu việc hoàn thành xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ dự án; trường hợp là nhà chung cư, tòa nhà hỗn hợp có mục đích để ở hình thành trong tương lai thì phải có biên bản nghiệm thu đã hoàn thành xong phần móng của tòa nhà đó.

(ii) Trước khi bán nhà ở hình thành trong tương lai, chủ đầu tư phải có văn bản thông báo cho cơ quan quản lý nhà ở cấp tỉnh về việc nhà ở đủ điều kiện được bán.

Đồng thời, quý khách phải thực hiện việc bảo lãnh bán căn hộ cao cấp này theo quy định tại Điều 56 Luật Kinh doanh bất động sản, cụ thể:

            Điều 56. Bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai

1. Chủ đầu tư dự án bất động sản trước khi bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai phải được ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư đối với khách hàng khi chủ đầu tư không bàn giao nhà ở theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố danh sách ngân hàng thương mại có đủ năng lực thực hiện bảo lãnh trong kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai.

2. Phạm vi, điều kiện, nội dung và phí bảo lãnh do các bên thỏa thuận nhưng phải bảo đảm thực hiện trách nhiệm của bên bảo lãnh quy định tại khoản 3 Điều này và phải được lập thành hợp đồng. Chủ đầu tư có trách nhiệm gửi bản sao hợp đồng bảo lãnh cho bên mua, bên thuê mua khi ký kết hợp đồng mua, thuê mua.

Hợp đồng bảo lãnh có thời hạn cho đến khi nhà ở được bàn giao cho bên mua, bên thuê mua.

3. Trường hợp chủ đầu tư không thực hiện bàn giao nhà ở theo tiến độ đã cam kết và bên mua, bên thuê mua có yêu cầu thì bên bảo lãnh có trách nhiệm hoàn lại số tiền ứng trước và các khoản tiền khác cho khách hàng theo hợp đồng mua bán, thuê mua nhà ở và hợp đồng bảo lãnh đã ký kết.

4. Việc bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai thực hiện theo quy định tại Điều này và quy định của pháp luật về bảo lãnh. [Điều 12 Thông tư 07/2015/TT-NHNN]”

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.