Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai – Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất không được công chứng, chứng thực

  • 1 Answer
  • 183 Views

Tôi có mua một miếng đất diện tích 300m² bằng giấy viết tay nhưng không đem đi công chứng. Hiện nay, tôi đã xây nhà ở trên mảnh đất này.Tuy nhiên, bất ngờ người chủ cũ không đưa giấy tờ đất cho tôi lên thổ cư tách sổ riêng như đã hứa trong hợp đồng. Xin hỏi nếu khởi kiện ra tòa, quyền lợi của tôi được giải quyết thế nào?

Answer 1

Khi quý khách khởi kiện ra tòa án, trước tiên, tòa án sẽ xem xét tính hiệu lực của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của quý khách. Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực. Việc công chứng được thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng; trong khi đó, việc chứng thực được thực hiện tại Uỷ ban nhân dân cấp xã. Cụ thể, Khoản 3 Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

“3. Việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện các quyền của người sử dụng đất được thực hiện như sau:

a) Hợp đồng chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất phải được công chứng hoặc chứng thực, trừ trường hợp kinh doanh bất động sản quy định tại điểm b khoản này;

b) Hợp đồng cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp; hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, tài sản gắn liền với đất mà một bên hoặc các bên tham gia giao dịch là tổ chức hoạt động kinh doanh bất động sản được công chứng hoặc chứng thực theo yêu cầu của các bên;

c) Văn bản về thừa kế quyền sử dụng đất, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất được công chứng hoặc chứng thực theo quy định của pháp luật về dân sự;

d) Việc công chứng thực hiện tại các tổ chức hành nghề công chứng, việc chứng thực thực hiện tại Ủy ban nhân dân cấp xã”.

Như vậy, dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của quý khách đã không được công chứng, chứng thực, nghĩa là không tuân thủ theo quy định của pháp luật.Tuy nhiên, quý khách có thể yêu cầu Tòa án xem xét về tính hiệu lực hợp đồng. Với kinh nghiệm thực tiễn của mình, chúng tôi cho rằng, lúc này, Tòa án sẽ ấn định một thời hạn để hai bên hoàn thành thủ tục. Khi hết thời hạn mà không hoàn thành thủ tục thì tòa án sẽ tuyên bố hợp đồng vô hiệu vì không thỏa mãn điều kiện luật định, căn cứ theo quy định tại Điều 134 Bộ luật Dân sự 2005.

Một khi hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất của quý khách bị tuyên bố vô hiệu, hệ quả pháp lý tất yếu là các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhậntheo quy định tại Khoản 2 Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005. Tức là trong trường hợp này, quyền sử dụng đất được trả lại cho bên chuyển nhượng, đổi lại họ phải trả lại tiền cho quý khách.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.