Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai – Chuyển nhượng quyền sử dụng đất

  • 1 Answer
  • 283 Views

Tôi là người dân tộc Tày, 7 năm trước tôi được giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Tuy nhiên hiện nay do sức khỏe yếu không thể tiếp tục canh tác trên thửa đất trên, tôi có dự định chuyển nhượng cho người khác. Liệu tôi có thể tiến hành việc chuyển nhượng này không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách đã được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước; do đó, để có thể chuyển nhượng đối với thủa đất được Nhà nước cấp, quý khách phải đáp ứng 02 điều kiện sau:

(i) được Uỷ ban nhân dân xã xác nhận không còn nhu cầu sử dụng đất (do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động)

(ii) việc chuyển nhượng, tặng cho chỉ được thực hiện sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất.

Đối với trường hợp của quý khách, quý khách chỉ mới đáp ứng được điều kiện thứ nhất đó là đã không còn nhu cầu sử dụng đất, mà vẫn chưa đáp ứng được điều kiện thứ hai khi pháp luật yêu cầu thời điểm của giao dịch là sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất; bởi lẽ, tính kể từ khi quý khách được Nhà nước giao đất vào năm 2010, đến khi quý khách không còn nhu cầu sử dụng đất vì chuyển sang địa phương khác vào năm 2016, chỉ mới 06 năm.

[Điều 40 Nghị định 43/2014/NĐ-CP Quy định Chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai]

"Điều 40. Quy định về điều kiện chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ

1. Hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước chỉ được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm kể từ ngày có quyết định giao đất nếu được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận không còn nhu cầu sử dụng do chuyển khỏi địa bàn xã, phường, thị trấn nơi cư trú để đến nơi khác hoặc do chuyển sang làm nghề khác hoặc không còn khả năng lao động.

2. Tổ chức, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân đồng bào dân tộc thiểu số sử dụng đất do được Nhà nước giao đất theo chính sách hỗ trợ của Nhà nước mà không thuộc trường hợp được chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất theo quy định tại Khoản 1 Điều này.”

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.