Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật đất đai – Chuyển nhượng đất thực hiện dự án đầu tư

  • 1 Answer
  • 201 Views

Công ty của chúng tôi là một công ty xây dựng, hiện tại chúng tôi có dự định sẽ chuyển nhượng toàn bộ quyền sử dụng đất và tài sản cố định gắn liền trên đất là những công trình hạ tầng kỹ thuật mà chúng tôi đang xây dựng cho công ty A. Cho tôi hỏi liệu chúng tôi có thể thực hiện việc chuyển nhượng dự án dầu tư cho công ty A không, và chúng tôi phải thực hiện những thủ tục gì thưa luật sư?

Answer 1

Trong vụ việc này, công ty của quý khách đang thực hiện thực hiện dự án đầu tư nhà ở, nhưng sau đó quý khách có dự định chuyển nhượng dự án cho công ty khác. Đây là trường hợp chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với việc chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, do đó,  để có thể tiến hành việc chuyển nhượng quý khách cần đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 194 và Điều 188 Luật Đất đai 2013.

(i) Có Giấy chứng nhận;

(ii) Đất không có tranh chấp;

(iii) Quyền sử dụng đất không bị kê biên để đảm bảo thi hành án;

(iv) Trong thời hạn sử dụng đất; và

(v) Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã phê duyệt.

Do lượng thông tin quý khách cung cấp còn hạn chế nên chúng tôi không biết tiến độ thực hiện công trình hạ tầng kỹ thuật của công ty quý khách, để có thể tư vấn cho quý khách cụ thể hơn. Theo đó, nếu công ty quý khách đã hoàn thành xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng với tiến độ ghi trong dự án đã phê duyệt thì công ty của quý khách đã có thể chuyển nhượng dự án đầu tư này.

[Khoản 2 Điều 194 Luật Đất đai 2013]

Điều 194. Điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng kinh doanh nhà ở; dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê

2. Việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với chuyển nhượng toàn bộ dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng để chuyển nhượng hoặc cho thuê phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

a) Có đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 188 của Luật này;

b) Dự án phải xây dựng xong các công trình hạ tầng kỹ thuật tương ứng theo tiến độ ghi trong dự án đã được phê duyệt.”

Ngoài ra, quý khách cũng cần lưu ý, khi thực hiện việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, quý khách phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và hiệu lực của việc đăng ký này sẽ bắt đầu có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.

[Khoản 3 Điều 188 Luật Đất đai 2013]

Điều 188. Điều kiện thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất

3. Việc chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất, góp vốn bằng quyền sử dụng đất phải đăng ký tại cơ quan đăng ký đất đai và có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký vào sổ địa chính.”

Chúng tôi hy vọng những phần tư vấn trên sẽ giúp quý khách giải đáp được những thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.