Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Tổ chức kinh tế được quyền cho thuê lại quyền sử dụng đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất

  • 1 Answer
  • 178 Views

Năm 2003, công ty tôi được nhà nước cho thuê 7 hecta đất để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất gạch ngói với thời hạn 50 năm. Công ty tôi đã trả tiền thuê 14 năm và nhận đất thuê. Tuy nhiên, gần đây do việc kinh doanh gặp nhiều khó khăn nên công ty tôi có ý định muốn cho thuê lại diện tích đất này để lấy tiền thuê đất cao hơn nhiều lần so với tiền trả Nhà nước. Xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật hiện hành công ty tôi có thể làm vậy hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, chúng tôi chưa thể khẳng định ngay quý công ty có quyền cho thuê lại 7 hecta đất này hay không. Bởi lẽ, Khoản 1 Điều 210 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 210. Điều khoản chuyển tiếp

1. Người được Nhà nước cho thuê đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 đã trả tiền thuê đất cho cả thời gian thuê hoặc trả trước tiền thuê đất cho nhiều năm mà thời hạn thuê đất đã trả tiền còn lại ít nhất là 05 năm thì tổ chức kinh tế có quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 174 của Luật này; hộ gia đình, cá nhân có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều 179 của Luật này.

…”

Theo đó, Điểm b Khoản 2 Điều 174 Luật Đất đai 2013 quy định:

“Điều 174. Quyền và nghĩa vụ của tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê

2. Tổ chức kinh tế được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê ngoài quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 1 Điều này còn có các quyền sau đây:

a) Chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất;

b) Cho thuê quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; cho thuê lại quyền sử dụng đất, tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất đối với trường hợp được Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê;

…”

Dựa theo thông tin quý công ty đã cung cấp cho chúng tôi, quý công ty đã thuê đất với thời hạn là 50 năm và đã trả trước tiền thuê đất 14 năm. Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, mỗi năm sau đó, quý công ty vẫn phải nộp tiền thuê đất cho Nhà nước. Tuy nhiên chúng tôi vẫn chưa rõ tính đến nay quý công ty đã nộp được bao nhiêu năm tiền thuê đất. Bởi lẽ, với quy định trên, nếu như sau khi trả trước 14 năm tiền thuê đất cho Nhà nước, quý công ty tiếp tục nộp thêm tiền thuê đất mà tính đến nay, số năm đã trả tiền thuê đất còn lại ít nhất năm (05) năm thì quý công ty sẽ có quyền cho thuê lại diện tích đất đó. Ngược lại, trong trường hợp quý công ty không đáp ứng điều kiện này thì quý công ty không có quyền cho thuê lại diện tích đất do Nhà nước cho quý công ty thuê.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.