Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Thẩm quyền thu hồi đất

 • 1 Answer
 • 162 Views

Cách đây hơn 1 năm, người dân trong khu vực nhà tôi được thông báo về việc nhà nước thu hồi một phần đất để mở đường. Trong khi hai bên còn đang thoả thuận về mức giá đền bù mà huyện đưa ra thì các cán bộ ở huyện đã dùng vũ lực khống chế một số hộ gia đình để tiến hành thi công san lấp mặt bằng mặc dù các cán bộ này chưa đưa ra được giấy thu hồi đất hoặc quyết định cưỡng chế. Xin hỏi Luật sư, hành vi của những người này có hợp pháp hay không?

Answer 1

Theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, trong trường hợp này, việc các cán bộ ở huyện đã dùng vũ lực khống chế một số hộ gia đình để tiến hành thi công san lấp mặt bằng mặc dù các cán bộ này chưa đưa ra được giấy thu hồi đất hoặc quyết định cưỡng chế là không hợp pháp. Bởi lẽ, căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 71 Luật Đất đai 2013, không phải mọi trường hợp đều có thể cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất, việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất chỉ được thực hiện khi có đủ các điều kiện sau đây:

 • Người có đất thu hồi không chấp hành quyết định thu hồi đất sau khi Ủy ban nhân dân cấp xã, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nơi có đất thu hồi và tổ chức làm nhiệm vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng đã vận động, thuyết phục;
 • Quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đã được niêm yết công khai tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, địa điểm sinh hoạt chung của khu dân cư nơi có đất thu hồi;
 • Quyết định cưỡng chế  thực hiện quyết định thu hồi đất đã có hiệu lực thi hành; và
 • Người bị cưỡng chế đã nhận được quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất có hiệu lực thi hành.
 • Với quy định trên, đồng thời dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, có thể thấy rằng trong trường hợp này không có đủ các điều kiện để các cán bộ huyện tiến hành việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất.

  Mặt khác, Khoản 4 Điều 71 Luật Đất đai 2013 còn quy định về trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất như sau:

  “Điều 71. Cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất

  4. Trình tự, thủ tục thực hiện cưỡng chế thu hồi đất:

  a) Trước khi tiến hành cưỡng chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định thành lập Ban thực hiện cưỡng chế;

  b) Ban thực hiện cưỡng chế vận động, thuyết phục, đối thoại với người bị cưỡng chế; nếu người bị cưỡng chế chấp hành thì Ban thực hiện cưỡng chế lập biên bản ghi nhận sự chấp hành. Việc bàn giao đất được thực hiện chậm nhất sau 30 ngày kể từ ngày lập biên bản.

  Trường hợp người bị cưỡng chế không chấp hành quyết định cưỡng chế thì Ban thực hiện cưỡng chế tổ chức thực hiện cưỡng chế;

  c) Ban thực hiện cưỡng chế có quyền buộc người bị cưỡng chế và những người có liên quan phải ra khỏi khu đất cưỡng chế, tự chuyển tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban thực hiện cưỡng chế có trách nhiệm di chuyển người bị cưỡng chế và người có liên quan cùng tài sản ra khỏi khu đất cưỡng chế.

  Trường hợp người bị cưỡng chế từ chối nhận tài sản thì Ban thực hiện cưỡng chế phải lập biên bản, tổ chức thực hiện bảo quản tài sản theo quy định của pháp luật và thông báo cho người có tài sản nhận lại tài sản.

  …”

  Như vậy, trước khi tiến hành cưỡng chế thu hồi đất, Ban cưỡng chế do Ủy ban nhân dân cấp huyện lập phải thực hiện vận động, thuyết phục, đối thoại với người dân; nếu không hiệu quả thì Ban cưỡng chế mới tổ chức thực hiện cưỡng chế. Do đó, việc cán bộ huyện sử dụng vũ lực khống chế một số hộ gia đình để tiến hành thi công san lấp mặt bằng như thế là không hợp pháp. Trong trường hợp này, các hộ gia đình này có thể làm đơn khiếu nại trực tiếp đến Uỷ ban nhân dân cấp huyện để yêu cầu giải quyết theo như quy định tại Điểm a Khoản 5 Điều 71 Luật Đất đai 2013.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.    

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.