Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã

  • 1 Answer
  • 344 Views

Năm 2014, gia đình tôi trúng thầu 1 ha đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã. Từ thời điểm đó đến nay, gia đình tôi sử dụng mảnh đất này để canh tác, trồng lúa. Tháng 3/2016 vừa rồi, Uỷ ban nhân dân tỉnh ra quyết định thu hồi đất để xây dựng nhà văn hóa. Xin hỏi Uỷ ban nhân dân tỉnh có thẩm quyền thu hồi đất trong trường hợp này không? Tôi có được bồi thường không?

Answer 1

Trước tiên, theo Điểm b Khoản 1 Điều 66 Luật Đất đai 2013, Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn toàn có thẩm quyền thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn nếu như trường hợp thu hồi đất hợp pháp theo quy định của pháp luật đất đai.

Liên quan đến “bồi thường về đất”, trong trường hợp này, gia đình quý khách sẽ không được bồi thường. Tuy nhiên, gia đình quý khách sẽ được “bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại” khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất; bởi lẽ, Điểm d Khoản 1 Điều 76 Luật Đất đai 2013 quy định:

1. Các trường hợp không được bồi thường về đất nhưng được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất bao gồm:

a) Đất được Nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất, trừ trường hợp đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho hộ gia đình, cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 54 của Luật này;

b) Đất được Nhà nước giao cho tổ chức thuộc trường hợp có thu tiền sử dụng đất nhưng được miễn tiền sử dụng đất;

c) Đất được Nhà nước cho thuê trả tiền thuê đất hàng năm; đất thuê trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê nhưng được miễn tiền thuê đất, trừ trường hợp hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất thuê do thực hiện chính sách đối với người có công với cách mạng;

d) Đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn;

đ) Đất nhận khoán để sản xuất nông lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối.

Chi phí đầu tư vào đất còn lại

Khoản 2 Điều 3 Nghị định 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất quy định,chi phí đầu tư vào đất còn lại là các chi phí mà người sử dụng đất đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất nhưng đến thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất còn chưa thu hồi hết. Chi phí đầu tư vào đất còn lại gồm toàn bộ hoặc một phần của các khoản chi phí sau:

a) Chi phí san lấp mặt bằng;

b) Chi phí cải tạo làm tăng độ màu mỡ của đất, thau chua rửa mặn, chống xói mòn, xâm thực đối với đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp;

c) Chi phí gia cố khả năng chịu lực chống rung, sụt lún đất đối với đất làm mặt bằng sản xuất kinh doanh;

d) Chi phí khác có liên quan đã đầu tư vào đất phù hợp với mục đích sử dụng đất.

Ngoài ra, muốn được xác định là chi phí đầu tư vào đất còn lại, quý khách phải (i) có hồ sơ, chứng từ chứng minh đã đầu tư vào đất [Trường hợp chi phí đầu tư vào đất còn lại không có hồ sơ, chứng từ chứng minh thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh sẽ căn cứ tình hình thực tế tại địa phương quý khách để quy định việc xác định chi phí đầu tư vào đất còn lại]; và (ii)chi phí đầu tư vào đất phải không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước.

Khi đã thỏa mãn các điều kiện theo như quy định của pháp luật đất đai, quý khách sẽ được bồi thường chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước tiến hành thu hồi đất nông nghiệp thuộc quỹ đất công ích của xã để tiến hành xây nhà văn hóa.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.