Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Cho thuê đất đối với dự án đầu tư khu trung tâm thương mại của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

  • 1 Answer
  • 278 Views

Công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài dự định sẽ thực hiện dự án xây dựng khu trung tâm thương mại tại một khu đất thuộc Quận 2, TP.HCM. Tuy nhiên khu đất này hiện nay đang có một số nhà ở của hộ gia đình. Xin hỏi luật sư, vậy công ty chúng tôi có thể được Nhà nước cấp cho khu đất này để thực hiện dự án hay không?

Answer 1

Trong trường hợp này, quý khách có thể được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê khu đất tọa lạc tại Quận 2 TP.HCM để thực hiện dự án khi có quyết định thu hồi đất và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với các hộ gia đình đang sinh sống trên khu đất này.

Theo quy định tại điểm đ Khoản 1 Điều 56 Luật Đất đai 2013, đối với trường hợp của quý khách, Nhà nước sẽ cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê, cụ thể:

Điều 56. Cho thuê đất

1. Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm hoặc thu tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê trong các trường hợp sau đây:

đ) Tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh; đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê;

…”

Đối với nhu cầu sử dụng đất của công ty quý khách được thể hiện trong dự án đầu tư, đơn xin thuê đất với mục đích xây dựng khu trung tâm thương mại sẽ là căn cứ để nhà nước cho thuê đất theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Đất đai 2013. Tuy nhiên, do trên khu đất quý khách dự định đầu tư đang có nhà ở của một số hộ gia đình nên việc cho thuê đất đang có người sử dụng cho công ty quý khách chỉ được thực hiện sau khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định thu hồi đất và phải thực hiện xong việc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với trường hợp phải giải phóng mặt bằng [Điều 53 Luật Đất đai 2013].

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.