Anonymous
in Land Law
Asked May 08, 2017

Luật Đất đai - Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình

  • 1 Answer
  • 181 Views

Hộ gia đình tôi đang sử dụng thửa đất ở có diện tích 300m2. Việc sử dụng này được ghi nhận trong sổ mục kê đất; tuy nhiên, đến nay vẫn chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất này. Tôi muốn hỏi luật sư hộ gia đình tôi có thể được Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hay không?

Answer 1

Pháp luật Việt Nam hiện hành quy định hộ gia đình là người sử dụng đất được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất (Khoản 2 Điều 5 Luật Đất đai 2013). Theo đó, hộ gia đình của quý khách muốn được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng thửa đất trên phải thuộc một trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 99 Luật Đất đai 2013, cụ thể:

a) Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định tại các Điều 100, 101 và 102 của Luật này;

b) Người được Nhà nước giao đất, cho thuê đất từ sau ngày Luật này có hiệu lực thi hành;

c) Người được chuyển đổi, nhận chuyển nhượng, được thừa kế, nhận tặng cho quyền sử dụng đất, nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất; người nhận quyền sử dụng đất khi xử lý hợp đồng thế chấp bằng quyền sử dụng đất để thu hồi nợ;

d) Người được sử dụng đất theo kết quả hòa giải thành đối với tranh chấp đất đai; theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án hoặc quyết định giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã được thi hành;

đ) Người trúng đấu giá quyền sử dụng đất;

e) Người sử dụng đất trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế;

g) Người mua nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất;

h) Người được Nhà nước thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; người mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước;

i) Người sử dụng đất tách thửa, hợp thửa; nhóm người sử dụng đất hoặc các thành viên hộ gia đình, hai vợ chồng, tổ chức sử dụng đất chia tách, hợp nhất quyền sử dụng đất hiện có;

k) Người sử dụng đất đề nghị cấp đổi hoặc cấp lại Giấy chứng nhận bị mất.

Điểm g Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (“Nghị định 43/2014/NĐ-CP”) quy định:

“1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có một trong các loại giấy tờ sau đây thì được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và không phải nộp tiền sử dụng đất:

g) Các loại giấy tờ khác được xác lập trước ngày 15 tháng 10 năm 1993 theo quy định của Chính phủ, bao gồm: [Sổ mục kê đất, sổ kiến điền lập trước ngày 18 tháng 12 năm 1980 - Khoản 1 Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP]”.

Việc sử dụng đất được coi là ổn định nếu hộ gia đình của quý khách sử dụng đất vào mục đích để ở từ thời điểm bắt đầu sử dụng đến thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 21 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

Như vậy, trong trường hợp này, hộ gia đình của quý khách (i) đang sử dụng đất và (ii) đã được ghi nhận trong sổ mục kê đất. Tuy nhiên, do thông tin quý khách cung cấp chưa rõ về sổ mục kê đất ghi nhận việc sử dụng đất của hộ gia đình được lập vào thời điểm nào nên chúng tôi xin được tư vấn cho quý khách như sau:

  • nếu việc sử dụng đất là ổn định và sổ mục kê đất được lập trước ngày 18/12/1980 thì hộ gia đình của quý khách có thể được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
  • ngược lại, hộ gia đình của quý khách sẽ không được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đối với thửa đất trên nếu không đáp ứng được các điều kiện luật định.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.