Anonymous
in Land Law
Asked May 17, 2017

Luật Đất đai - Bồi thường khi bị Nhà nước thu hồi đất

  • 1 Answer
  • 189 Views

Cách đây 02 năm, gia đình tôi xây nhà trên mảnh đất có diện tích gần 350m2 do ông nội để lại từ năm 2000 (mảnh đất có Hợp đồng tặng cho và đã được công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật). Từ đó đến này, gia đình tôi sinh sống ở đây, thực hiện nghĩa vụ đóng thuế đầy đủ nhưng do một số lý do cá nhân nên tôi chưa thể làm giấy chứng nhận được. Sắp tới, tôi được thông báo là Nhà nước sẽ thu hồi một phần diện tích đất nhà tôi vì để xây chợ. Xin hỏi Luật sư, trường hợp này tôi có được bồi hường hay không?

Answer 1

Căn cứ theo quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013, trường hợp Nhà nước thu hồi đất để xây dựng chợ thuộc một trong các trường hợp thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, quý khách sẽ được bồi thường về đất vì quý khách đã đáp ứng các điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Cụ thể, Khoản 1 Điều 75 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 75. Điều kiện được bồi thường về đất khi Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng

1. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm, có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi chung là Giấy chứng nhận) hoặc có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 77 của Luật này; người Việt Nam định cư ở nước ngoài thuộc đối tượng được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam mà có Giấy chứng nhận hoặc có đủ điều kiện được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này mà chưa được cấp.

…”

Theo đó, Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013 quy định:

Điều 77. Bồi thường về đất, chi phí đầu tư vào đất còn lại khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân

2. Đối với đất nông nghiệp đã sử dụng trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà người sử dụng đất là hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nhưng không có Giấy chứng nhận hoặc không đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này thì được bồi thường đối với diện tích đất thực tế đang sử dụng, diện tích được bồi thường không vượt quá hạn mức giao đất nông nghiệp quy định tại Điều 129 của Luật này.

Trong trường hợp này, quý khách là chủ thể có đủ điều kiện để được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 77 Luật Đất đai 2013. Bởi lẽ, theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 thì hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất ổn định mà có Giấy tờ hợp pháp về tặng cho quyền sử dụng đất thì sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Theo đó, thực tế gia đình quý khách chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất này. Tuy nhiên, dựa theo thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quý khách trước giờ đang sử dụng đất ổn định và luôn thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước.

Như vậy, trong trường hợp này, mặc dù quý khách chưa có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với mảnh đất 350m2 nhưng quý khách vẫn sẽ được bồi thường phần đất mà nhà nước thu hồi để xây dựng chợ theo quy định của pháp luật đất đai.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.