Anonymous
in Civil Law
Asked May 05, 2017

Luật Dân sự - Thay đổi họ cho con

  • 1 Answer
  • 176 Views

Tôi vừa ra tù, trước đó bị tước khẩu nên không có giấy tờ tùy thân. Tôi có quen một cô gái và có chung một đứa con. Vì muốn con được quyền đi học nên khi làm khai sinh tôi đồng ý để con theo họ mẹ. Nay khi đã có giấy tờ đàng hoàng, tôi muốn con mang họ cha và vợ tôi cũng đồng ý. Con tôi hiện 5 tuổi. Tôi và vợ chưa đăng ký kết hôn. Tôi muốn hỏi có thể đổi họ cho con tôi được không? Cần nộp giấy tờ gì?

Answer 1

Trong trường hợp này, vì con của quý khách chưa thành niên và đã có sự đồng ý của mẹ, quý khách có quyền yêu cầu thay đổi họ cho con căn cứ theo các điểm c và d, Khoản 1 Điều 27 Bộ luật Dân sự 2005.

“Điều 27. Quyền thay đổi họ, tên

1. Cá nhân có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận việc thay đổi họ, tên trong các trường hợp sau đây:

c) Theo yêu cầu của cha đẻ, mẹ đẻ hoặc người con khi xác định cha, mẹ cho con;

d) Thay đổi họ cho con từ họ của cha sang họ của mẹ hoặc ngược lại;

…”

Tuy nhiên, do hai vợ chồng quý khách chưa đăng ký kết hôn nên con của quý khách không được công nhận là con chung của vợ chồng theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Cụ thể, “con chung của vợ chồng” là (a) con sinh ra trong thời kỳ hôn nhân hoặc (b) do người vợ có thai trong thời kỳ hôn nhân. Do đó, muốn làm thủ tục thay họ cho con, trước tiên quý khách cần làm thủ tục nhận con tại Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của quý khách hoặc của con.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 25 Luật Hộ tịch 2014 thì “người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con” nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha - con hoặc mẹ - con cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.Như vậy, quý khách cần điền, nộp tờ khai theo mẫu và chứng minh quan hệ cha con tại Ủy ban nhân dân xã nơi cứ trú của quý khách hoặc của con để làm thủ tục nhận con.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.