Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Nghĩa vụ về tài sản của người thừa kế

  • 1 Answer
  • 246 Views

Cha mẹ tôi hai người vay của ngân hàng một khoản tiền cả gốc và lãi là 135.795.000 đồng. Nay cha mẹ tôi chết và có để lại một khối di sản (theo ước tính là 400.000.000 đồng) cùng 10 người thừa kế. Tổng khối di sản trên đủ để trả nợ cho ngân hàng và khi chia thừa kế thì mỗi người thừa kế được nhận khoảng 40.000.000 đồng. Xin hỏi luật sư, trong trường hợp này, nghĩa vụ trả nợ cho ngân hàng được giải quyết như thế nào?

Answer 1

Khoản 1 Điều 637 Bộ luật Dân sự 2005 quy định “Những người hưởng thừa kế có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài sản trong phạm vi di sản do người chết để lại, trừ trường hợp có thoả thuận khác. Điều này có nghĩa là, 10 người thừa kế trong trường hợp này có trách nhiệm trả khoản nợ 135.795.000 đồng mà cha mẹ quý khách lúc còn sống đã vay của ngân hàng trong phạm vi di sản do cha mẹ quý khách để lại.

Trong trường hợp di sản này đã được chia, như quý khách trình bày là mỗi người được hưởng 40.000.000 đồng trong phần di sản tổng cộng 400.000.000 đồng thì mỗi người thừa kế sẽ thực hiện nghĩa vụ hoàn trả khoản nợ do cha mẹ quý khách để lại nhưng không vượt quá số tiền được hưởng, trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Điều này nghĩa là, lúc này, ngân hàng chỉ có thể yêu cầu từng người thừa kế thực hiện nghĩa vụ ở mức 40.000.000đ. Cụ thể, Khoản 3 Điều 637 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

Trong trường hợp di sản đã được chia thì mỗi người thừa kế thực hiện nghĩa vụ tài sản do người chết để lại tương ứng nhưng không vượt quá phần tài sản mà mình đã nhận, trừ trường hợp có thoả thuận khác.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.