Anonymous
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan

  • 1 Answer
  • 841 Views

Tháng 3/2013, công ty tôi có giao kết về việc mua bán một máy đóng gói bao bì với doanh nghiệp A. Công ty tôi thỏa thuận bán cho doanh nghiệp A một máy đóng gói bao bì hiệu Sachet với giá 300.000.000đ. Tháng 6/2013, doanh nghiệp A thanh toán trước 100.000.000đ. Tháng 7/2013, công ty tôi giao máy nhưng doanh nghiệp A từ chối nhận. Họ nói rằng máy đóng gói họ muốn hiệu Sachet A600, sản xuất năm 2001. Trong khi công ty tôi giao máy đóng gói hiệu Sachet A300, sản xuất năm 1993. Lúc này, chúng tôi mới phát hiện trong hợp đồng không có thỏa thuận cụ thể. Nếu khởi kiện ra Tòa, quyền lợi của công ty tôi sẽ được giải quyết như thế nào?

Answer 1

Dựa trên thông tin quý khách cung cấp cho chúng tôi, quan hệ pháp luật giữa quý công ty và doanh nghiệp A là hợp đồng mua bán tài sản, theo quy định tại Điều 428 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

Hợp đồng mua bán tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán.

Tuy nhiên, trong trường hợp này, một vấn đề pháp lý phát sinh đó là đối tượng của hợp đồng mua bán giữa quý công ty và doanh nghiệp A đã không được xác định rõ ràng (là máy đóng gói hiệu Sachet A600 sản xuất năm 2001, hay là máy đóng gói hiệu Sachet A300 sản xuất năm 1993).  

Do đó, nếu khởi kiện, tòa án có thẩm quyền có thể xem đây là trường hợp “hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan” theo quy định tại Điều 411 Bộ luật Dân sự 2005. “Lý do khách quan” là lý do không phụ thuộc vào ý chí chủ quan của các bên tham gia hợp đồng. Cụ thể, ở đây lý do khách quan là việc giữa quý công ty và doanh nghiệp A không thỏa thuận rõ máy đóng gói Sachet được xuất năm nào cũng như quy cách, chất lượng, công suất, số khung, số máy của máy đóng gói bao bì. Theo đó, Điều 411 Bộ luật Dân sự 2005 quy định:

Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu.

2. Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được.

3. Quy định tại khoản 2 Điều này cũng được áp dụng đối với trường hợp hợp đồng có một hoặc nhiều phần đối tượng không thể thực hiện được, nhưng phần còn lại của hợp đồng vẫn có giá trị pháp lý.

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, hợp đồng mua bán giữa quý công ty và doanh nghiệp A sẽ bị tuyên vô hiệu. Điều này dẫn đến hệ quả pháp lý tất yếu được quy định tại Điều 137 Bộ luật Dân sự 2005, cụ thể:

1. Giao dịch dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập.

2. Khi giao dịch dân sự vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản giao dịch, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Do đó, trong trường hợp này, quý công ty phải hoàn trả cho doanh nghiệp A khoản tiền 100.000.000 đồng.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.