Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng vận chuyển

  • 1 Answer
  • 269 Views

Lúc trước, tôi có yêu cầu ông C là người vận chuyển 45 thùng ủng từ TP.HCM đến Hải Phòng cho công ty của đối tác. Sau này mới biết, ông C đã tự ý chuyển toàn bộ số hàng của tôi lên xe của anh A và xếp chung với mặt hàng ga dễ cháy. Khi xe chạy đến Huế thì bị nổ bình ga, cháy cả xe và hàng. Nay, tôi yêu cầu anh A bồi thường thiệt hại nhưng anh này cho rằng vì không biết tôi là ai nên người phải bồi thường là ông C. Tôi xin hỏi luật sư, ai là người phải bồi thường cho tổn thất hàng của tôi?

Answer 1

Trong trường hợp này, việc yêu cầu ông C vận chuyển hàng hóa của quý khách được xem là trường hợp hai bên đã giao kết hợp đồng vận chuyển tài sản, căn cứ theo quy định tại Điều 535 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

“Hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thoả thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thoả thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.”

Như vậy, giữa quý khách và ông C đã phát sinh quan hệ hợp đồng vận chuyển hàng hóa. Hợp đồng trên có hiệu lực thực hiện từ khi có một bên giao hàng và một bên nhận hàng. Trong trường hợp này, quý khách đã giao hàng; trong khi đó, ông C đã trực tiếp nhận và vận chuyển số hàng trên đến nơi người nhận như thỏa thuận ban đầu. Tuy nhiên, nhưng do sự cố cháy xe trong quá trình vận chuyển nên phía ông C phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những tổn thất này căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 546 và Khoản 2 Điều 541 Bộ luật Dân sự 2005. Cụ thể:

“Bên vận chuyển phải bồi thường thiệt hại cho bên thuê vận chuyển, nếu để tài sản bị mất mát hoặc hư hỏng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 541 của Bộ luật này.”[Khoản 1 Điều 546 Bộ luật Dân sự 2005]

“Trông coi tài sản trên đường vận chuyển, nếu có thoả thuận.Trong trường hợp bên thuê vận chuyển trông coi tài sản mà tài sản bị mất mát, hư hỏng thì không được bồi thường.” [Khoản 2 Điều 541 Bộ luật Dân sự 2005]

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.