Anonymous
in Civil Law
Asked May 08, 2017

Luật Dân sự - Bồi thường thiệt hại khi sức khỏe và tài sản bị xâm phạm

 • 1 Answer
 • 255 Views

Một tuần trước, khi dừng tại một cửa hàng dọc đường, tôi có vô ý đột ngột mở cửa xe ô tô làm một người đang lưu thông cùng chiều gây va chạm. Người này bị xây xát và xe hỏng nặng. Tuy nhiên vì đang có việc bận nên tôi hẹn người này sẽ đến thăm hỏi sau. Tôi xin hỏi Luật sư tôi có phải bồi thường trong trường hợp này không và tôi sẽ phải bồi thường cho người này những khoản tiền nào?

Answer 1

có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại cho người đã va chạm vào cửa xe ô tô của quý khách khi lưu thông cùng chiều, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 604 Bộ luật Dân sự 2005:

Người nào do lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý xâm phạm tính mạng, sức khoẻ, danh dự, nhân phẩm, uy tín, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp khác của cá nhân, xâm phạm danh dự, uy tín, tài sản của pháp nhân hoặc chủ thể khác mà gây thiệt hại thì phải bồi thường.

Cụ thể, hành vi của quý khách đã thỏa mãn các yếu tố làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Mục I Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Dân sự năm 2005 về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng (“Nghị quyết 03/2006/NQ-HĐTP”):

 • Phải có thiệt hại xảy ra:
 • Tai nạn va chạm với cửa xe ô tô của quý khách đã khiến người lưu thông cùng chiều trên bị thương và xe bị hư hỏng, đây là những thiệt hại thực tế, cụ thể là thiệt hại do tài sản bị xâm phạm theo quy định tại Khoản 2 Điều 608 và thiệt hại do sức khỏe bị xâm phạm theo quy định tại Khoản 1 Điều 609 Bộ luật Dân sự 2005.

 • Phải có hành vi trái pháp luật:
 • Hành vi đột ngột mở cửa xe của quý khách gây tai nạn là hành vi không đảm bảo an toàn về dừng và đỗ nên đây được xem là hành vi vi pháp luật về an toàn giao thông đường bộ. Cụ thể, Điểm đ Khoản 3 Điều 18 Luật Giao thông đường bộ 2008 có quy định: “Không mở cửa xe, để cửa xe mở hoặc bước xuống xe khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn”.

 • Phải có mối quan hệ nhân quả giữa thiệt hại xảy ra và hành vi trái pháp luật:
 • Việc đột ngột mở cửa xe của quý khách đã trực tiếp gây ra va chạm với một người đang lưu thông cùng chiều dẫn đến thiệt hại.

 • Phải có lỗi cố ý hoặc lỗi vô ý của người gây thiệt hại:
 • Lỗi của quý khách trong trường hợp này xuất phát từ việc không kiểm tra an toàn trước khi mở cửa xe ô tô.

  Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 605 Bộ luật Dân sự 2005, “các bên có thể thoả thuận về mức bồi thường.” Do đó, quý khách và người bị tai nạn trên có thể thỏa thuận cùng nhau về mức bồi thường của quý khách về chiếc xe bị hư hỏng và bồi thường thiệt hại về sức khỏe căn cứ tại Khoản 1 Điều 609 Bộ luật Dân sự, bao gồm:

  “a) Chi phí hợp lý cho việc cứu chữa, bồi dưỡng, phục hồi sức khoẻ và chức năng bị mất, bị giảm sút của người bị thiệt hại;

  b) Thu nhập thực tế bị mất hoặc bị giảm sút của người bị thiệt hại; nếu thu nhập thực tế của người bị thiệt hại không ổn định và không thể xác định được thì áp dụng mức thu nhập trung bình của lao động cùng loại;

  c) Chi phí hợp lý và phần thu nhập thực tế bị mất của người chăm sóc người bị thiệt hại trong thời gian điều trị; nếu người bị thiệt hại mất khả năng lao động và cần có người thường xuyên chăm sóc thì thiệt hại bao gồm cả chi phí hợp lý cho việc chăm sóc người bị thiệt hại.”

  Ngoài ra, quý khách cũng phải bồi thường cho người này một khoản bù đắp về tinh thần theo thỏa thuận, nếu không thỏa thuận được thì mức tối đa không quá ba mươi tháng lương tối thiểu do Nhà nước quy định căn cứ theo quy định tại Khoản 2 Điều 609 Bộ luật Dân sự 2005.

  Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình. Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

  Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

  Please Login or Register to Submit Answer

  Directory ads
  Need to talk to a lawyer?

  Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.