Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Điều kiện phát hành trái phiếu chuyển đổi

 • 1 Answer
 • 298 Views

Công ty của tôi là công ty chứng khoán. Chúng tôi đang tìm hiểu để chuẩn bị phát hành trái phiếu chuyển đổi tại thị trường Việt Nam. Cho tôi hỏi về điều kiện phát hành loại trái phiếu này.

Answer 1

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 2 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp (“Nghị định 90/2011/NĐ-CP”), thì trái phiếu chuyển đổi là loại trái phiếu do công ty cổ phần phát hành, có thể chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông của doanh nghiệp, phát hành theo điều kiện đã được xác định trong phương án phát hành trái phiếu.

Trong vụ việc này, để phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường trong nước, công ty của quý khách phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Điều 13 Nghị định 90/2011/NĐ-CP, cụ thể như sau:

 • Về loại hình doanh nghiệp

Công ty chứng khoán của quý khách phải là công ty cổ phần.

 • Về thời gian hoạt động

Công ty chứng khoán của quý khách đã hoạt động được tối thiểu một (01) năm kể từ ngày chính thức đi vào hoạt động.

 • Về kết quả hoạt động kinh doanh

Kết quả kinh doanh của công ty ở năm liền trước năm phát hành trái phiếu phải có lãi theo báo cáo tài chính của công ty. Trường hợp công ty phát hành trái phiếu trước ngày 01 tháng 4 hàng năm, khi chưa có báo cáo tài chính năm của năm liền kề được kiểm toán thì phải có:

 • Báo cáo tài chính được kiểm toán của năm trước năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi;
 • Báo cáo tài chính quý gần nhất với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được kiểm toán (nếu có); và/hoặc
 • Báo cáo tài chính của năm liền kề với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh có lãi được Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty phê duyệt theo Điều lệ của công ty.
 • Về tỷ lệ an toàn vốn

Đáp ứng yêu cầu về tỷ lệ an toàn vốn và các hạn chế khác về đảm bảo an toàn trong hoạt động đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện quy định tại pháp luật chuyên ngành.

 • Về phương án phát hành

Công ty quý khách phải có phương án phát hành trái phiếu được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu căn cứ quy định tại Điều lệ công ty. Ngoài ra, nếu công ty của quý khách là doanh nghiệp nhà nước thì còn cần sự đồng ý từ phía cơ quan nhà nước.

 • Về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài

Công ty quý khách phải đảm bảo tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài nếu doanh nghiệp nước ngoài có đầu tư vốn ở công ty chứng khoán của quý khách.

 • Về thời hạn phát hành trái phiếu

Công ty chứng khoán của quý khách phải đảm bảo các đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi của mình cách nhau ít nhất 06 tháng.

Như vậy, khi công ty chứng khoán của quý khách đáp ứng được các điều kiện trên, công ty của quý khách có thể phát hành trái phiếu chuyển đổi ra thị trường nhằm tăng vốn, phục vụ cho hoạt động kinh doanh của quý công ty.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách

Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.