Anonymous
in Securities Law
Asked May 17, 2017

Luật Chứng khoán – Công ty chứng khoán mua lại Công ty quản lý quỹ

  • 1 Answer
  • 258 Views

Tôi và một số bạn bè từ năm 2013 có thành lập một công ty chứng khoán A tại Quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Sắp tới đây, chúng tôi có ý định mua lại một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm công ty con. Xin hỏi Luật sư, theo quy định của pháp luật chúng tôi có thể thực hiện việc này hay không? Chúng tôi cần đáp ứng những điều kiện gì nếu như được phép mua lại?

Answer 1

Khoản 1 Điều 59 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành (“Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013”) quy định, công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán đều được tổ chức dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công ty cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Có thể thấy rằng, nếu như nghiệp vụ kinh doanh của công ty chứng khoán bao gồm môi giới chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán theo như quy định tại Khoản 1 Điều 60 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 thì nghiệp vụ kinh doanh của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán bao gồm quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, quản lý danh mục đầu tư chứng khoán và tư vấn đầu tư chứng khoán căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 61 Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013.

Căn cứ theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành, với tư cách là một công ty chứng khoán, quý công ty hoàn toàn có thể tiến hành việc mua lại một công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán làm công ty con nếu đáp ứng những điều kiện nhất định. Cụ thể, Khoản 5 Điều 44 Thông tư 210/2012/TT-BTC hướng dẫn thành lập và hoạt động công ty chứng khoán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy định:

5.  Công ty chứng khoán được thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con. Trong trường hợp này, công ty chứng khoán không phải tuân thủ quy định tại điểm c, d và đ khoản 4 Điều này. Công ty chứng khoán dự kiến thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con phải đáp ứng các điều kiện sau:

a)   Vốn chủ sở hữu sau khi góp vốn thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ tối thiểu phải bằng vốn pháp định cho các nghiệp vụ kinh doanh công ty đang thực hiện;

b)  Tỷ lệ vốn khả dụng sau khi góp vốn thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ tối thiểu phải đạt một trăm tám mươi phần trăm (180%);

c)   Công ty chứng khoán sau khi góp vốn thành lập, mua lại công ty quản lý quỹ phải đảm bảo tuân thủ hạn chế vay nợ quy định tại Điều 42 Thông tư này và hạn chế đầu tư quy định tại khoản 3 Điều này và điểm e khoản 4 Điều này.

Như vậy, trong trường hợp này, quý công ty cần căn cứ vào quy định trên để kiểm tra xem mình đã đáp ứng đầy đủ các điều kiện pháp luật đặt ra hay chưa để việc mua lại công ty quản lý quỹ làm công ty con được diễn ra hợp pháp.

Chúng tôi hi vọng những phần tư vấn trên đây sẽ giúp quý khách giải đáp được các thắc mắc của mình.Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho quý khách.

Ghi chú:

Văn bản hợp nhất 27/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật chứng khoán do Văn phòng Quốc hội ban hành, hợp nhất:

  • Luật Chứng khoán 2006; và
  • Luật Chứng khoán sửa đổi 2010
Agree Comment 0 Agrees over 4 years ago

Please Login or Register to Submit Answer

Directory ads
Need to talk to a lawyer?

Book a phone consultation with a top-rated lawyer on Lawfarm.